Echelonnering: een incentive bij de patiënt én de specialist?

Toen Medi-Sfeer in de aanloop naar de verkiezingen ging praten met Kartel/ASGB-voorzitter Reinier Hueting, koos hij als vrije rubriek de verdeling in cascade van de patiëntenstroom tussen huisarts en specialist, ook wel echelonnering genoemd. Het Kartel wijdt hieraan in zijn verkiezingflyer een programmapunt, onder de hoofding ‘De centrale rol van de huisarts in de gezondheidszorg verder versterken’.

“We kunnen ervoor zorgen dat de patiënt met een zorgvraag niet zomaar op eigen houtje naar de specialist stapt”, zegt Kartel/ASGB-voorzitter Reinier Hueting. “Dat kunnen we tot stand brengen door hem korting te verlenen op het remgeld bij de specialist als hij eerst bij de huisarts langsgegaan is.”

“De huisarts zou daarvoor de mogelijkheid kunnen krijgen om via MyCareNet een notificatie naar het ziekenfonds te sturen, waarmee hij meldt dat hij een verwijsbrief naar de specialist heeft verzonden. Vanuit het Kartel vinden we dat dat voor alle specialismen moet gelden.”

“Het opstellen van de verwijsbrief hoeft niet tijdrovend te zijn. We zouden kunnen werken met eFORMS, waarbij een gestandaardiseerd geheel van gegevens uit het EMD wordt geëxtraheerd. Als je op die manier vlot met de specialist communiceert, word je beter op de hoogte gehouden van de vervolgconsulten.”

Schept dit systeem sociale ongelijkheid, omdat het de rechtstreekse toegang tot de specialist handhaaft voor personen die het remgeld zonder problemen kunnen neertellen? “Daar zit iets in”, aldus de Kartel-voorzitter. “Maar anderzijds is het denkbaar dat de patiënt gaat inzien dat hij beter een specialist kan raadplegen op verwijzing door de huisarts, omdat hij dan meteen bij de juiste specialist terechtkomt en zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt. Het is dus een educatief systeem. De huisarts kan de specialist ook meteen een overzicht geven van de onderzoeken die al uitgevoerd zijn, zodat er geen dubbel werk plaatsvindt.”

Een strikte echelonnering, waarbij de deur van de specialist niet opengaat zo lang er geen consult geweest is bij de huisarts, is dat iets? “Als je het zo hard speelt, krijg je minder aangename confrontaties met patiënten: ze gaan bedelen om een verwijsbrief of worden agressief als ze hun zin niet krijgen”, werpt dr. Hueting tegen. “Je plaatst ook de lijnen tegenover elkaar in een hiërarchisch systeem. Ik voel meer voor wisselwerking, zoals bij de zorgtrajecten.”

 

Ook de specialist bespelen?

“Maar het is juist: als je korting geeft op het remgeld voor wie eerst bij de huisarts raadpleegt, heb je geen absolute vergrendeling voor patiënten die alsnog beslissen rechtstreeks naar de specialist te stappen en dan maar een hoger remgeld te betalen”, geeft de Kartel-voorzitter toe. “Vandaar dat ook het idee rijst om de specialist minder te vergoeden als de patiënt niet op verwijzing bij hem komt. Als de specialist binnen een dergelijk systeem zijn werkdagen kan vullen met verwezen patiënten, zal hij niet geneigd zijn niet-verwezen patiënten aan te trekken.”

Tegenstanders voeren aan dat dit systeem niet logisch is, omdat de specialist twee verschillende honoraria krijgt voor telkens dezelfde prestatie. “Ik beschouw het veeleer als een extra mechanisme om het werk van de specialist interessanter te maken. Als de zorg niet geëchelonneerd wordt, ziet de specialist pathologie die geen beroep doet op zijn specifieke competentie. Trouwens, als men een principieel bezwaar uit tegen de differentiële honorering voor verwezen en niet-verwezen patiënten, moet men eens goed nadenken over de honorariasupplementen: ook daar heeft de specialist een verschillend honorarium voor dezelfde prestatie, naargelang de kamer die de patiënt betrekt.”

Maar het Kartel wil voorlopig in eerste instantie optreden op niveau van de patiënt, met educatie rond het zorggebruik. “Het raadplegen van een specialist op verwijzing heeft duidelijke voordelen. Daarvoor mag er bij de patiënt wel een kleine financiële incentive worden ingezet.”

Lees een uitvoeriger interview met dr. Hueting in onze volgende krant.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Gerrit HAAZEN

  01 juni 2018

  Kan specialisten niet gevraagd worden zich te uiten,
  welke enkel patiënten na verwijzing willen behandelen en welke ook zonder verwijzing ( en zo waarom )

 • Tony VAN HEUVERSWYN

  31 mei 2018

  Waarom enkel maatregelen om de pt ALTIJD via de huisarts naar de specialist te sturen en niets om de pt TIJDIG door te sturen?