Domus Medica stelt visiedocument ‘Huisarts 2030’ voor

Elke burger heeft recht op gepersonaliseerde zorg door een vaste huisarts. Dat is het uitgangspunt van het visiedocument ‘Huisarts 2030’ dat Domus Medica op zaterdag 3 december voorstelt. Om dit te kunnen waarmaken zijn beslissingen nodig, op lange termijn, maar ook noodoplossingen die huisartsen sneller ondersteunen.

Deze nieuwe visie, ‘Huisarts 2030’, kende een ander traject dan de vorige visies: er werd deze keer maximaal ingezet op de mening van huisartsen in het veld, met bevragingen, interactieve sessies,… en dit ondanks de coronapandemie.

Eén conclusie is duidelijk: huisartsen willen ook in 2030 de generalist zijn die gepersonaliseerde zorg aan elke burger van dit land biedt, samen met een enthousiast team, én met oog voor de publieke gezondheid en dat met heel veel goesting in hun beroep.

Limieten

Tegelijkertijd geven huisartsen aan dat ze nu op hun limieten botsen, sommige patiënten vinden geen huisarts meer en ook uit de tweede lijn en spoeddiensten komen signalen dat patiënten niet altijd bij de huisarts terechtkunnen. Tot 2026-2027 zal bovendien het aantal voltijdse huisartsen verder dalen door een grotere uitstroom dan instroom. En sommige huisartsen haken nu al af.

Hoe kan de huisarts dan de medisch generalist blijven die naast acute, chronische en palliatieve zorg ook werkt rond preventie en public health? En die tegelijkertijd niet kopje onder gaat door de administratieve overlast en balans probeert te houden met zijn of haar gezin?

Krachtijnen

Opleiding van meer huisartsen, met een verplichte stage tot huisartsgeneeskunde en mogelijkheid tot zij-instroom van werkloze specialisten

Ondersteuning van de huisartsenpraktijk, met invoering van een nieuw zorgberoep van praktijkassistent en financiering van verpleegkundigen

Aanmoediging van de bouw van nieuwe huisartsenpraktijken, met een faciliterende rol van de Vlaamse overheid en lokale besturen

Update van het takenpakket, met duidelijke taakdelegatie tussen nulde, eerste en tweede lijn

Ondersteuning van de wachtdiensten, met een versnelde uitrol van het triagesysteem 1733 en wachtdienstvergoeding

Ondersteuning van de kringen, met nieuwe investeringen in plaats van jarenlange bezuinigingen

Vereenvoudiging van de administratieve overlast, met afschaffing van nutteloze attesten

Een nieuwe zorgorganisatie via de New Deal, met mogelijkheid van een derde weg naast financiering per prestatie en het forfaitair systeem

Improviseren, experimenteren

In afwachting van deze structurele ingrepen zullen huisartsen door het huidige tekort aan ondersteuning echter moeten improviseren. Ze zullen moeten experimenteren met hybride zorg, gedeelde dossiers, delegatie van taken en lokale afspraken moeten maken. Het zal heel wat creativiteit en collegialiteit vragen, maar alleen door deze noodoplossingen op korte termijn kan iedereen blijven rekenen op gepaste zorg.

Grote hervormingen vragen tijd maar zijn essentieel om de huisartsgeneeskunde toekomstbestendig te maken. Met het visiedocument ‘Huisarts 2030’ heeft Domus Medica hiervoor de fundamenten en een realistisch perspectief aangereikt.

Het visiedocument is geen eindproduct maar een werkdocument dat houvast biedt binnen Domus Medica en aan alle huisartsen in de praktijk.

Morgen loopt het Visiecongres, waar het visiedocument wordt voorgesteld van 9.30 tot 13.00 uur, in het KAVA Congrescentrum, Consciencestraat 41, 2018 Antwerpen.

Het Visiecongres wordt ingeleid door dr. Ri De Ridder, medewerker van minister Frank Vandenbroucke. Dr. Roel Van Riel, voorzitter Domus Medica, en dr. Joke Versmissen, ondervoorzitter Jong Domus, zullen het visiedocument toelichten.

Het volledige visiedocument ‘Huisarts 2030’ vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.