Bvas: "Marcourt, voer vergelijkend examen in!"

Het ingangsexamen zoals minister Marcourt het vandaag voorstelt voor de Franstalige gemeenschap, respecteert de cijfers van de Planningscommissie niet aangezien er 1.140 studenten geslaagd zijn terwijl er 505 plaatsen beschikbaar zijn. Dus moet minister Marcourt op korte termijn, voor juni 2019, verplicht een vergelijkend ingangsexamen invoeren om te vermijden dat het aantal overtallige studenten aan het eind van de studies nog toeneemt, vindt de Bvas.

De Bvas wil reageren op de recente verklaringen in de Franstalige media over de RIZIV-quota en de eventuele noodzaak om een tweede filter in te bouwen in de vorm van een attest van contingentering aan het eind van de studies. 

"Eerst en vooral zijn wij ervan overtuigd dat een filter op de studies noodzakelijk is. Elk jaar zijn er in België 10.000 deelnemers aan het examen. Omwille van de kosten en de kwaliteit van de opleiding is het onmogelijk om zoveel studenten op te leiden. Zelfs al zou slechts een derde van deze studenten het einde van de studies halen, dan nog zou dat een overaanbod creëren, een risico op een daling van de kwaliteit van de zorg voor de patiënten en een meerkost voor de sociale zekerheid."

"Het ingangsexamen zoals minister Marcourt het vandaag voorstelt voor de Franstalige gemeenschap, respecteert de cijfers van de Planningscommissie niet aangezien er 1.140 studenten geslaagd zijn terwijl er 505 plaatsen beschikbaar zijn. Zelfs al houden we rekening met een gemiddelde uitval van 15% dan nog is het risico op een overmaat aan studenten groot. Daarom denken we dat minister Marcourt op korte termijn, voor juni 2019, verplicht is een vergelijkend ingangsexamen in te voeren om te vermijden dat het aantal overtallige studenten aan het eind van de studies nog toeneemt."

Reflectie

Op middellange termijn is reflectie nodig over de hervorming van de toegang tot de studies. Bij voorbeeld onder de vorm van een bachelor in biomedische wetenschappen, zoals voorgesteld door de CIUM (comité interuniversitaire des étudiants en médecine). Een werkgroep van de Vlaamse gemeenschap en van de Federatie Wallonië-Brussel kan zich hierover buigen zodra een nieuwe regering gevormd is, en het federale niveau uitnodigen voor overleg in de interministeriële conferentie.

Buitenland

"Daarnaast moet voor artsen afkomstig uit het buitenland een rechtvaardige regulering uitgewerkt worden, die rekening houdt met het vrije verkeer van personen in Europa. Wat dat betreft, steunen we het idee van een voorafgaande examen voor de buitenlandse collegae, bestaande uit een luik kennis van de taal en een luik over de kennis van het Belgisch gezondheidszorgsysteem."

"Tot slot willen wij de inspanningen voor de herwaardering van de huisartsen versterken en hun vestiging in zones met een gebrek aan huisartsen ondersteunen. We vragen dat de Federatie Wallonië-Brussel haar beleid voortzet om de subquota voor huisartsen open te stellen om het aantal huisartsen te verhogen en om elk initiatief te benutten die dit beroep haar adelbrieven teruggeeft."

Dr. Marc Moens, voorzitter Bvas, dr. Caroline Depuydt, lid raad van bestuur Bvas afdeling Brussel en dr. Jacques de Toeuf, ondervoorzitter Bvas, dringen erop aan om snel uit de impasse te geraken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.