Beschikbaarheidshonoraria: jaarlijks ruim 10 miljoen weg voor huisartsen! (David Simon)

De hervorming van de beschikbaarheidshonoraria, die eerst zou slaan op het holst van de nacht, dan ‘s avonds en overdag, is "een ware catastrofe voor de huisartsgeneeskunde", waarschuwt David Simon, huisarts in Colfontaine (Henegouwen). Hij berekende dat ze gelijkstaat met een verlies van meer dan 10,5 miljoen per jaar.

Dr. Simon deelt de conclusies van een eigen analyse in het reeds oude dossier van de herziening van de beschikbaarheidsvergoedingen (BV).

In het holst van de nacht zou het aantal toegestane BV’s per gebied van 300.000 inwoners moeten dalen naar 4. Oorspronkelijk was er een 1 huisarts met dienst voor 20.000 inwoners, herinnert de huisarts uit Colfontaine zich. Dat komt neer op 15 per 300.000 inwoners. De artsen zouden dus 11 BV’s verliezen.

"Het holst van de nacht duurt 9 uur (23 - 8u) en de uurtariefbeschikbaarheid is 6,3 euro per uur. De vergoeding voor de diepe-nacht beschikbaarheid van een dienstdoende arts is 6,3 euro x 9 uur x 365 dagen = 20.695,5 euro per jaar. "Een verlies van 11 BV’s vertegenwoordigt 227.650 euro per jaar voor 300.000 inwoners, of 0,758 euro per inwoner, vervolgt hij. "De hervorming van de diepe-nacht BV betekent dus een honorariaverlies van 3,79 keer de basisfinanciering van de kringen" (0,2 euro/inwoner, red.)

Avond en overdag

David Simon vervolgt met het verlies per avond (4u) en overdag (11 uur), na de vermindering van het aantal gemobiliseerde huisartsen per 100.000 inwoners van 5 tot 4. Hij komt op een jaarlijkse BV-waarde van 9.198 euro s’avonds en 7.900 euro voor weekend- en feestdagen. Eén BV weg (4 in plaats van 5) betekent "een verlies van 17.098 euro per jaar per 100.000 inwoners, of 0,17 euro per hoofd van de bevolking. De BV-hervorming van de dag en de avond staat daarom gelijk met een ​​honorariaverlies van 0,85 maal de basisfinanciering van de kringen.”

Deze verliezen komen dus bovenop het voorgaande: "We komen in totaal uit op 0,929 euro per inwoner. De volledige hervorming van de BV’s betekent dus een honorariaverlies van 4,64 maal de basisfinanciering van de kringen. Slotsom: de 0.929 €/inwoner van de 11.376.000 Belgische burgers komt dus neer op "10.568.304 euro aan verloren jaarlijkse vergoedingen voor de huisartsen.” Vandaar zijn conclusie: "Deze hervorming is een echte catastrofe".

Basta met hervorming

Voor de goede orde, de herziening van het BV--systeem is al jaren vastgelegd in medicomut-overeenkomsten. In 2015 wordt bijvoorbeeld vermeld dat de vrijgekomen middelen (ze werden geschat op +/- 5 miljoen) zouden worden "gerecycleerd" voor de "verdere ontwikkeling van de zorgcontinuïteit eerstelijn, zowel 's avonds als 's nachts. zowel tijdens de week als in het weekend.” Dr. Simon pleit niet voor een ander soort hervorming. "Ik stel voor om helemaal niet te hervormen."

Alvast de GBO, Franstalige tegenhanger van het ASGB, vraagt dat een minimuminkomen gewaarborgd wordt. Voormalig voorztter Anne Gillet stuurt aan op een wijziging van de BV's. "Een correct honorarium voor elke huisarts over heel het grondgebied moet worden gewaarborgd.

Dr. Gillet vermoedt blijkbaar ook een communautair element bij de keuze voor wachtposten versus wachtdiensten en beschikbaarheidshonoraria. "Vlaanderen voelt zich minder betrokken bij deze discussie omdat het minder huisartsentekorten heeft en de afstanden minder groot zijn. Bijgevolg zou dit punt voor Maggie De Block minder prioritair zijn." Wordt ongetwijfeld vervolgd...

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.