Kwaliteitswet nog steeds niet van kracht

De kwaliteitswet mag dan al gestemd zijn in de Kamer, hij is nog steeds niet van kracht, liet Jo De Cock weten op het gynaecologencongres van afgelopen zaterdag. Een zeer gevarieerd congres overigens met een mooie opkomst en boeiende toelichtingen, aldus Tom Bovyn (foto).

Afgelopen zaterdag vierden de gynaecologen 25 jaar ethiek en economie in de prestigieuze KBC-Toren in Gent. Er tekenden niet minder dan 177 deelnemers voor in tot grote tevredenheid van Tom Bovyn (voorzitter van de beroepsbelangencommissie) en woordvoerder/vicevoorzitter VVOG Johan Van Wiemeersch.

“Zopas werd een federale beroepsbelangencel opgericht binnen de Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologen en Verloskundigen (KBVGV). Die volgt de ontwikkelingen op de voet voor de invoering van de laagvariabele zorg. Vooral dan het urgentietarief dat daar tot 31 december 2021 buiten valt en dat nog aangerekend moet worden”, legt dr. Bovyn uit.

Binnen de wetenschappelijke vereniging is er ook plaats voor overleg met de Riziv-cel ‘Doelmatige zorg’ om praktijkvariaties onder de loep te nemen (zie: www.HealthyBelgium.be). “De heropwaardering van onze zwangerschapsechografie nomenclatuur is een feit. De uitdaging voor ons is om een nieuwe nomenclatuur te voorzien voor de MIC (maternele intensive care) en de hysterosalpingo-foam sonography”, meent Tom Bovyn. “En we willen zeker ijveren voor een heropwaardering van de intellectuele act. Stof genoeg voor nog eens 25 jaar ethiek en econcomie!”

Fonds Medische Ongevallen: restrictief

Het symposium en de viering bleken een schot in de roos door het gevarieerde programma dat er best mocht zijn, licht dr. Bovyn toe. Meester Dewallens ging in op de nieuwe wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Die is overigens nog steeds niet van kracht is, liet Jo De Cock weten. De klaarblijkelijke onrust bij klinieken plastische chirurgie – waarvan er vele zouden moeten sluiten op basis daarvan – leeft duidelijk. Net op het moment dat we dit publiceren laat meester Goffin weten dat de wet dan toch in het Staatsblad is verschenen. In tegenstelling tot wat we eerder schreven is hij uiteraard al getekend, dat gebeurde op 22 april. "Iets anders is de inwerkingtreding, die is inderdaad nog niet voor morgen", licht Tom Goffin nog toe.

Er volgde een verhelderende kijk binnen het Fonds Medische Ongevallen door de directeur, mevrouw Mia Honinckx. Wel viel hier en daar te horen dat het fonds weliswaar over veel geld en middelen beschikt, maar er zeer restrictief mee omgaat voor wie voor een vergoeding in aanmerking komt.

·      Psychiater Luc Roegiers van de UCL besprak ethiek in de unieke arts-patiënt relatie tijdens het gynaecologisch onderzoek. Aansluitend op dit thema had gynaecoloog Bertho Nieboer het over de concurrentie van dokter Google.

·      Professor bio-ethiek Pennings stelde het aanbod van genetische screeningstests door commerciële bedrijven in vraag.

·      Dokter Goverde bood nieuwe inzichten in het opleidingsprogramma voor de ASO zoals dat recent door de EBCOG werd uitgewerkt. Alles is aangepast aan nieuwe maatschappelijke noden.

Herijking

Als kers op de taart gaf Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, een presentatie over de herijking van de nomenclatuur. Droom of werkelijkheid? The proof of the pudding is in the eating… Zoals u in het eerstvolgende nummer van De Specialist kunt lezen, gaan alvast alle partijen nu akkoord met de gevolgde methodiek (Leclercq-Pirson). Maar de implementatie zal nog heel wat tijd in beslag nemen.

 Lees ook:

kwaliteitswet-betekent-mijlpaal-in-uw-praktijkbeoefening

Kamer verplicht artsen om zich continu bij te scholen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.