Dr. Philippe Devos, nieuwe Bvas-voorzitter: "Voorrang aan expertise" 

De nieuwe Bvas-voorzitter - opvolger van dr. Moens - is van plan om te investeren "in de zin van het artsenberoep, om een bindende rol op te nemen en om in te zetten op de jonge artsen. "Dit is een nieuwe uitdaging die ik volop wil aangaan.”

Dr. Marc Moens kwam in 1998 voor het eerst aan het hoofd van de Bvas. Gespreid over 21 jaar stond hij 12 jaar aan het roer van het syndicaat.

In zijn afscheidsspeech schetste hij de vooruitzichten voor Bvas in een steeds sneller veranderende maatschappij en gezondheidszorg. “Alles is in beweging, alles verandert, tegen steeds hogere snelheid: de maatschappij en daarbinnen ook de gezondheidszorg, de geneeskunde en de geneeskunst. Die geneeskunst zal er in de zeer nabije toekomst in bestaan de artificiële intelligentie, samen met de big data, in te passen in de geneeskunde, zodat de gezondheidszorg kan worden geoptimaliseerd. ” De toekomst komt toe aan de jongere collegae die de Bvas absoluut moet verwelkomen, aldus nog Dr. Moens.

Dr. Philippe Devos, anesthesist en voorzitter van de medische raad van het CHC St Joseph van Luik, is heel gelukkig dat hij verkozen werd tot nieuwe Bvas-voorzitter. "Mijn inzet als nieuwe voorzitter zou niet mogelijk zijn zonder het begrip van mijn vrouw, mijn collega's-ziekenhuisartsen die het belang begrepen van al deze vergaderingen, en vooral de inzet van mijn Bvas-collega's die ermee instemden om zich met mij te engageren en als een team dit nieuwe avontuur tegemoet te gaan."

Philippe Devos volgt de onverslijtbare harde werkers Marc Moens en Jacques de Toeuf op die ontslag namen maar ten dienste blijven staan van het syndicaat. "Ik betoon eer aan het werk van Marc Moens en Jacques de Toeuf die me inspireerden. Ze toonden dat we moeten investeren in de syndicale wereld. Ik ben niet van plan om met het verleden te breken, maar om mezelf hierop te inspireren als we de Bvas verder ontplooien in het licht van nieuwe uitdagingen te velde.”

Bij de Bvas is dit werk in thematische en transversale groepen, meer in het bijzonder per provincie, essentieel om te reageren op de evolutie van de gezondheidszorg.

Eén expert per domein

In tegenstelling tot het gerucht dat de kop opstak de afgelopen maanden zal er geen sprake zijn van een dubbel Bvas-voorzitterschap (met Dr. Devos als specialist en dr. Herry als huisarts). Dat denkspoor werd afgewezen omdat alleen de afwisseling van taalrol statutair is vastgelegd: in feite kan de Bvas-voorzitter meerdere keren opeenvolgend een specialist zijn, maar er moet taalpariteit zijn en vooral een pariteit tussen huisartsen en specialisten... in hoofde van de bestuursraad. "Geen dubbel voorzitterschap dus, maar we zullen anders werken inzake tijdsinvestering, vooral omdat we vandaag een andere levensstijl hebben. Er is veel overleg om de Bvas te besturen en de onderwerpen zijn meer en meer gespecialiseerd. Het is daarom noodzakelijk om onszelf te structureren en ons te omringen met experts. Ik wil een team met een expert op elk vlak, dat niet volgens een piramidestructuur werkt."

Het "waarom" van het beroep

Deze nieuwe rol is een fameuze uitdaging voor Dr. Devos, want onze diverse peilingen, vier jaar geleden en vandaag weer, leggen een echte neergang bloot van de artsenwaardering ten opzichte van de syndicaten: "Artsen nemen afstand van de syndicale wereld om tal van privé- en beroepsredenen. Ik ben van plan om daar een antwoord op te bieden en op mijn eigen manier alle actoren te hermobiliseren."

In zijn inaugurale speech heette het onder meer: "Als syndicaat hebben we de verantwoordelijkheid om proactief te zijn en een koers uit te zetten. Het syndicaat heeft de plicht om visionair te zijn. Het moet belangrijke internationale trends identificeren en de behoeften van patiënten aanvoelen, in combinatie met de noden van zijn leden, liefst prospectief."

Concreet wil dr. Devos zin geven aan het beroep en de toewijding van alle artsen: "Mijn visie: echt teruggaan naar het waarom van de dingen, de roots. Waarom doen we aan syndicalisme? Waarom zijn we dokters? Ik wil vechten tegen het verlies aan zingeving. We moeten terug naar de liefde van het artsenmétier en de verdediging ervan. Ik ben ook niet van plan om aan een syndicalisme te doen dat de tegenstellingen op de spits drijft, ik wil verenigen en investeren in de jeugd.” Met zijn team engageert hij zich daarin volop.

Het nieuwe Directiecomité van de Bvas

Voorzitter: Philippe Devos (SP-Luik)

Ondervoorzitters: Bart Dehaes (SP-Ant) - Luc Herry (HA-Luik) Dirk Scheveneels (HA-Ant) Pierre Deprez (SP-Braine)

Secretarissen-generaal: Yves Louis (SP-Kor) - Gilbert Bejjani (SP-Brussel)

Penningmeester: Alin Derom (SP-Ant)

Secretaris-generaal voor internationale zaken: Dr. Vincent Lamy

Leden: Dr. Wim Debrabandere, Dr. Roeland Dierickx, Dr. Pierre De Plaen en Dr. Jean Rosillon

Erevoorzitters - Jacques de Toeuf - Marc Moens - Roland Lemye

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.