Bvas en Vas tevreden over afschaffing aanwezigheidsregel CRA’s

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke stapt af van het principe dat een coördinerend en raadgevend arts (CRA) minstens 75% van zijn prestaties moet uitvoeren binnen de muren van het woonzorgcentrum. Het schrappen van de 75%-regel is een belangrijke realisatie van de Bvas en het Vlaams Artsensyndicaat (Vas).

De voorwaarde dat de CRA voor een groot deel van zijn prestaties aanwezig moet zijn in de gebouwen van een woonzorgcentrum wordt dan toch geschrapt. Dat bevestigde de adviseur ouderenzorg op het kabinet van minister Beke in antwoord op een brief die het Vlaams Artsensyndicaat begin januari naar de minister stuurde, aldus het syndicaat.

Betuttelend

Bvas en haar Vlaamse afdeling hebben van meet af aan gewezen op het gebrek aan draagvlak voor de regel dat een CRA minstens 75% van zijn prestaties in het WZC moet uitvoeren. CRA’s ervaren die voorwaarde als betuttelend, niet haalbaar en onnodig.

Naar plan van aanpak

Maar in enkele recente besluiten van de Vlaamse regering over de toekenning van een subsidie voor de bezoldiging van de CRA’s als compensatie voor hun inzet in de Covidcrisis, is de 75%-regel blijven staan. Na protest van het Vas bevestigt het kabinet Beke nu dat de regel “in de structurele verankering van de financiering van de CRA” toch wordt geschrapt. Het Vas is tevreden dat het op dit essentiële knelpunt gehoor heeft gekregen en is erkentelijk voor de extra - vooralsnog tijdelijke - financieringsmaatregel van de Vlaamse overheid.

Het kabinet Beke kondigt nu aan een plan van aanpak uit te werken voor de financiering en het statuut van de CRA. Het Vlaams Artsensyndicaat, dat een belangrijk deel van de huisartsen en CRA’s vertegenwoordigt, biedt haar expertise aan en rekent erop om bij het verdere overleg mee aan tafel te zitten, aldus Vas-voorzitter Marc Moens en dr. Frederik Kao, CRA en Vas-beheerder.
 
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.