Bhak, 40 jaar aan de bak, zet in op meertaligheid

"Veel jongeren, ook artsen, beseffen dat meertaligheid een noodzaak wordt. Nederlandstalige zorg aanbieden voor Nederlandstalige patiënten blijft prioritair voor de Brusselse Huisartsenkring, maar met slechts zo’n 110 actieve leden dringt een strategieverandering zich op voor de Bhak die kiest voor samengaan met (opgaan in?) de Franstalige collega's.

Dat statement kan tellen bij het 40-jarige bestaan van de kring die ooit ontstond uit de Vlaamse Wachtdienst Brussel (VWB) via een handjevol (stout)moedige Vlaamse huisartsen. Die wilden zelf een wachtdienst organiseren waarbij in het bijzonder de Nederlandstalige patiënten in hun eigen taal konden verzorgd worden.

Steunende instanties waren de Vlaamse Syndicale Kamer te Brussel, het Doktersgild Van Helmont, de Confederatie der Geneesheren van België en het Vlaams Geneesheren Verbond. Met steun van de Vlaamse overheid werd de organisatie geïnstalleerd in Schaarbeek, later bemand met een telefonische permanentie. 

De drijfveer om met een Vlaamse huisartsen-wachtdienst en -beroepsvereniging te starten was de terechte bekommernis om Nederlandskundige zorg te garanderen aan de Nederlandstalige patiënt in Brussel. Terecht omdat 40 jaar geleden er nog sprake was van discriminatie van het Nederlands en van de Nederlandstalige inwoners in Brussel binnen de zorg, aldus de kring die blijkbaar vindt dat dat vandaag niet meer het geval is.

"Ondertussen is Brussel erg geëvolueerd, zijn de noden, de ongelijkheden en de mogelijkheden toegenomen. Brussel is nu een grootstad met 152 nationaliteiten, met heel wat onbegrepen talen en culturen en mensen die het Belgisch gezondheidszorgconcept niet begrijpen. Nog steeds spreekt slechts een klein deel van de Brusselaars Nederlands maar mensen verontschuldigen zich er nu voor dat ze het niet spreken. Parallelle systemen aanhouden is in dit laatste stukje België geen werkbare optie meer."

Koersverandering

"Met respect voor de verwezenlijkingen van vroegere generaties huisartsen kiest de Bhak nu bewust voor meer meertaligheid in de zorg als borg voor taal specifieke zorg aan alle patiënten van het gewes", aldus voorzitter Vincent Janssens. "De uitdagingen voor de huisartsgeneeskunde in Brussel zijn zo groot dat we best zelf meesturen aan de aan gang zijnde omwentelingen. Dit is ook in het belang van de beroepsvoldoening van onze huisartsen. Samenwerking tussen alle huisartsen en zelfs tussen alle zorgverleners in de eerste lijn moet ons voldoende sterk maken."

Volgens hem is de mutueel respectvolle samenwerking van de Bhak met de FAMGB in de tweetalige Brusselse wachtdienst GBBW (Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst), 3 jaar na de start van de samenwerking, veelbelovend: alle deelnemende artsen zijn lovend over de verbeterde werkomstandigheden, het aantal Nederlandstalige patiënten dat geen Nederlandstalige zorg ontvangt tijdens de wacht ligt lager dan voorheen, overleg met de Franstalige collega’s is respectvol en gebeurt in beide talen en dergelijk project sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Bhak."

De Bhak verantwoordt deze stap ook omdat de kring geen grip heeft op de socio-demografische tendensen en "het wordt dus spannend kijken hoe we dit thema over de komende 10 jaar gaan behartigen. In Brussel zeggen ze: “ni dasjteren, dos altait moyin om te moyènèiren”: er kan veel als je er zelf gaat aan staan."

> Lees ook: brusselse-informatiecampagne-huisartsen-start-in-mineur

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.