Bart Dehaes, vicevoorzitter Bvas: "Ik neem niet over van Philippe Devos"

Na het ontslag van Bvas-voorzitter Philippe Devos komt automatisch de Nederlandstalige vicevoorzitter Bart Dehaes in beeld als mogelijke opvolger, maar hij houdt de boot af. Strikt statutair zou het overigens niet kunnen. "Neen, ik neem niet over. Het verwonderde me al langer hoe Philippe het tot nu toe bolwerkte bij een inflatie van werkgroepen, taskforces, vergadertijd en dossiers."

Tenzij men de statuten verandert, is het aan een Franstalige om zonder verkiezingen de termijn van Pilippe Devos uit te doen. Maar dat is niet zo evident als het lijkt.

"Woensdag komt zoals meegedeeld het directiecomité van de Bvas samen om een oplossing te zoeken. We bekijken wie de taken van Philippe zal overnemen."

Zegt dit ook niets over de manier waarop syndicalisten vandaag moeten werken en de onmogelijkheid om die taken te combineren met hun dagelijkse bezigheden als arts?

"Dat is naar mijn gevoel een understatement. We merken dat het onmogelijk geworden is. Het aantal vergaderingen is vermenigvuldigd, werkgroepen hier, tasforces daar... Het probleem is niet alleen de deelname, maar ook de voorbereiding van al die dossiers. Je wordt compleet platgebombardeerd met documenten en je moet die allemaal maar opvolgen in je vrije tijd. Dat probleem kennen wij niet alleen, maar ook het ASGB. Je krijgt dat niet meer gebolwerkt."

"Ik kan Philippe perfect begrijpen. Ik vroeg me al langer af hoe hij het klaarspeelde. Ik ben dus niet van mijn stoel gevallen doen ik het nieuws vandaag vernam. Sinds vorig najaar heb ik ook heel doelbewust wat gas teruggenomen. Daarom ben ik ook absoluut geen kandidaat om Philippe op te volgen."

"Het ASGB loste het op door Reinier Hueting door twee mensen te laten opvolgen. Daarover hebben wij bij Bvas vorige keer ook al nagedacht. Uiteindelijk deden we het niet om andere redenen. De voorzitter is ontzettend belangrijk, dat staat buiten kijf. Maar er is een heel team dat in de schaduw meewerkt. En heel dat team kent moeilijkheden, naar ik vernam ook bij het ASGB trouwens. Je moet maar met Robert Rutsaert praten."

Elektronisch vergaderen deed de werkdruk niet dalen?

"Mijn persoonlijke ervaring leert dat de vergaderingen meer dan dubbel zolang duren, veel minder efficiënt werden, waardoor de tijdswinst die je boekte door je niet fysiek te verplaatsen, verloren ging. Zoomen is alleen interessant als je in een klein technisch werkgroepje zit, niet bij mastodontvergaderingen."

Is de inflatie van werkgroepen en taskforces een doelbewuste politiek?

"Neen, niet doelbewust. Maar sommigen zien er 'bepaalde opportuniteiten' in, in de negatieve zin van het woord. Er zijn ambitieuze projecten opgestart met hallucinante deadlines. Minister Vandenbroucke zei zelf bij het afscheid van dokter Hueting dat hij meer tijd nodig had om een en ander gefaseerd op te starten. De een na de ander valt zo weg, stel ikzelf ook vast bij het Riziv en de Technisch Geneeskundige Raad. Van de oorspronkelijke bezetting toen ik startte, blijft niet veel meer over. Niet alleen omdat enkelen met pensioen gingen, het hangt ook samen met de arbeidsvreugde."

De pandemie veroorzaakte natuurlijk ook veel extra werk?

"Die heeft gigantisch veel roet in het eten gegooid. Het vergde al veel energie om alle werven die Maggie De Block had opgestart, op kruissnelheid te doen komen. Toen kwam de introductie van de totaal nieuwe werkwijze met de meerjarenbegroting. Met ontzettend veel vergaderingen. En daarop dus het ene project na het andere met ultrakorte deadlines: dat is niet vol te houden. Enige uitzondering is AADM die met allerlei omwegen een heel administratief team achter zich hebben staan."

Er kwam voor Philippe Devos nog de extradruk bij van de overstromingen die ook in het Luikse zwaar toesloegen.

"Ja, voor ons is dat eerder een abstract gegeven omdat we er minder rechtstreeks mee geconfronteerd werden. Ik heb geen idee welke invloed dat er nog bovenop had, maar ik kan me inbeelden dat zoiets nog een belasting erbij was."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.