ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden, aldus ASGB-boegbeelden Thomas Gevaert en Michel Creemers. Het syndicaat kan zich vinden in de vijf pijlers van de minister, zij het met enkele kanttekeningen.

"Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Vorige week stelde hij zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voor."

"De vijf pijlers die de Minister ter ondersteuning van de huisartsgeneeskunde naar voor schoof, lijken ons een solide basis voor het uittekenen van de eerstelijn en de gezondheidszorg in haar geheel."

"Deze vijf pijlers vragen een inzet van de verschillende overheden van dit land maar ook van de artsen. Niet alleen van de artsen die mee aan tafel zitten of zullen zitten om deze doelstellingen te concretiseren maar ook van elke individuele arts."

"Wanneer het gaat over een tekort aan huisartsen en een evenwichtige huisartsenspreiding over het hele grondgebied betekent dit ook dat er buiten de centrumsteden een groot aantal huisartsen bereid zal moeten zijn om zich in huisartsarme gebieden te vestigen."

Overlast administratie

"Het verminderen van de administratieve overlast wordt al jaren door de verschillende artsenverenigingen aangeklaagd. Er is zeker (veel) ruimte om die last te verminderen zoals de werkgroep Kafka en de blauwe krokodillen actie al aantonen."

"Het verbeteren van de toegankelijkheid voor alle lagen van de bevolking is inherent aan een goed georganiseerde gezondheidszorg.  Het percentage van patiënten met een gmd verhogen door de toegankelijkheid bij jongeren onder de 25 jaar te vergemakkelijken is een grote stap in de goede richting."

Samenwerken

"Het organisatiemodel van de eerstelijn hertekenen met praktijkassistentes, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten… betekent multidisciplinair samenwerken in een praktijkomgeving die voor vele huisartsen nog niet in hun toekomstbeeld vervat zit. Zij die nog niet in dit verhaal kunnen of willen stappen moeten echter de mogelijkheid hebben om samen te werken met andere huisartsen. Het hoeft dus geen of-of verhaal te worden."

Financiering

"De financiering van de New Deal schuift verder op in de richting van forfaitarisering met wat minder prestatiegebonden verloning. Een volledige forfaitarisering is voor ons wel een brug te ver. Een gemengd systeem, cfr. Denemarken, lijkt een interessante wijze om de eerstelijn te revaloriseren. We denken echter dat we al een heel eind kunnen geraken als bv. de praktijkpremie en het gmd, niet toevallig realisaties waarvan ASGB/Kartel aan de wieg stond, verder uitgebouwd en versterkt worden, zonder dat we daarom persé naar een inschrijvingsrecht per patiënt hoeven op te schuiven."

De  toekomst is aan de jeugd, geven dr. Michel Creemers en dr. Thomas Gevaert, co-voorzitters ASGB, nog mee.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Anthony CORNELISSEN

    23 juni 2022

    De voorstellen dragen duidelijk een rode stempel, niet voor niets is VDB van de partij vooruit.
    Alles voor de forfaitarisering, groepspraktijken ( en liefst wijkgezondheidscentra, waar ook liefst alle courante disciplines onderdak vinden. Dat er van dat systeem financieel ook gigantisch geprofiteerd wordt ( cfr de laatste controles en rechtzettingen ), dat die nog altijd per patiënt meer kosten dan een solo-arts, en nog minder bereik-b aar zijn buiten 9 to 5, dan de solo-arts, dat kan VDB niets deren. De solo-arts moet er duidelijk uit ten voordele van de staatsgeneeskunde, zoals in de sovjet-unie. Alsof daar goede geneeskunde geleverd wordt.