ASGB/kartel steunt starters voor gmd’s van 2021 en eist ook euthanasievergoeding

Sinds 1 januari 2021 worden de gmd-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien. Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden.

Wie bijvoorbeeld. pas in 2019 of zeker pas in 2020 gestart is, had nog niet veel gmd’s op 31 december van vorig jaar en zal eind februari 2021 dus ook weinig of geen gmd-erelonen ontvangen, terwijl hij/zij wel vaak veel werk heeft aan het in orde zetten van overgenomen dossiers en daarvoor in het desbetreffende jaar geen vergoeding ontvangt.

"Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie. Zo hebben wij dit doen opnemen in het Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 en tijdens de zitting van de Medicomut op 22 februari jl. hebben we er nogmaals op aangedrongen dat de ‘werkgroep gmd’ dit nu snel definitief uitwerkt", aldus ASGB-voorzitter Reinier Hueting.

De ASGB-voorzitter wijst erop dat het KB hierover nog steeds niet gepubliceerd is, terwijl het ontwerp al begin vorig jaar werd besproken. Hier en daar worden dan ook al mistoestanden zichtbaar op dat vlak.

Euthanasie

Idem dito voor de vergoeding uitvoering euthanasie die op 1 september 2020 haar beslag moest kennen. Ook vroeger al bleek het lang aan te slepen - niet minder dan zeven jaar -vooraleer alles werd aangepast aan de gangbare praktijk. "Waarom kan dit niet geregeld worden in een gewoon nomenclatuurnummer zoals het ook al vervat zat in het akkoord artsen-ziekenfondsen van... 2019?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.