Arts in een geweld(dad)ige wereld: je staat er niet alleen voor

Eens te meer bleek de millenniumconferentie van de Geneeskundige Kring Aalst (GKA) een schot in de roos. Geweld is vandaag helaas een hot item, ook in de arts-patiëntenrelatie. Voorzitter Magda Wijns leidde het thema gepast in op de tonen van John Lennons ‘Imagine’, en met haar nieuwjaarswensen voor een betere wereld: “Ik wens voor 2018 meer administratieve vereenvoudiging en respect van patiënten voor het artsenwerk.” 

Wat dat artsenwerk betreft stond ‘arts in nood’ ook in Aalst in de kijker. Drijvende kracht hierachter, dr. Michel Bafort (Orde Oost-Vlaanderen) waarschuwde ruim een jaar na de moord op Izegemse huisarts dat iedereen het lot van dokter Roelandt kan ondergaan: “De dader zei op zijn proces dat hij niet specifiek dr. Roelandt wou vermoorden, maar wel ‘een arts’.”

Die moord vormde een katalysator en we kunnen er maar een dam tegen opwerpen als artsen ook alle agressiegevallen melden via www.ordomedic.be (linksboven op de site). Vul het formulier zo getrouw mogelijk in: deze gegevens dienen om druk te zetten op de politiek. Een agressiegeval, hoe klein ook, blijf je immers lang meeslepen, sprak dr. Bafort uit eigen ervaring: een patiënt greep hem ooit bij de keel bij de melding van minder positief nieuws.

Dr. Bafort kwam nog even terug op de grootscheepse VUB-enquête over agressie bij artsen. Hij lichtte er nog het opmerkelijke feit uit dat het item flink wat meer leeft bij Nederlands- dan bij Franstaligen (ongeveer driekwart tegenover een kwart). Manifesteert het zich daar meer? Of ligt het aan een mentaliteitsverschil?

Verder hielp hij een vooroordeel de wereld uit: “Vaak denkt men dat agressie minder kans maakt in groepscontext dan in solopraktijken." Maar de setting is niet zo belangrijk: “Solo en groep scoren nagenoeg gelijkmatig. Wel ligt de drempel bij huisartsen veel lager, en dwingt de ziekenhuisomgeving kennelijk meer respect af.”

 Lees meer in onze volgende krant. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.