Amonis zag crisis tijdig aankomen en presteert "niet goed, maar schitterend"

"Niet goed, maar schitterend". Zo presteerde Amonis, het grootste pensioenfonds voor artsen, volgens voorzitter dokter Herwig Van Dijck tijdens de afgelopen crisismaanden. Het aantal (her)aansluitingen van leden verloopt ook vrij goed en gebeurt nu uiteraard meer dan ooit elektronisch.

Traditioneel presenteert Amonis de werkzaamheden en prestaties van het voorbije jaar eind juni op een persconferentie voor de gespecialiseerde pers. Dit jaar ging die om evidente redenen niet door. Covid-19 gooide ook bij Amonis roet in het eten wat de communicatie betreft. Denk maar aan de algemene vergadering die elektronisch toch moeilijk een klassieke vergadering kan vervangen."Die communicatie loopt toch wel wat moeilijk", stelt de Amonis-voorzitter vast.

Wel in de wolken is hij over de manier waarop het pensioenfonds op de crisis anticipeerde: "Ons model werkte niet goed, maar schitterend! Na een dip zweven we nu rond een 0-opbrengst in deze crisistijden. De portefeuille blijft stabiel en plooit zich volledig naar de markt zoals we dat ook bedoeld hadden. We zagen de crisis vroeg aankomen. In december vorig jaar al hielden we alle cash vast. Zo kunnen we alle verplichtingen op korte en middellange termijn nakomen. Pas als de markt drie jaar opeenvolgend slecht zou presteren, kunnen we problemen ondervinden. Maar dat geldt zowat voor iedereen."

In de beleggingsverhouding aandelen/obligaties veranderde zo goed als niets. Die verhouding wordt vooral bepaald door de leeftijd van de leden. Gemiddeld ligt die rond 66-67 jaar. "Voor leden die zowat tien jaar jonger zijn, rond hun 57ste dus, steken we doorgaans hun spaarpot in vastrentende waarden en ze weten zich zo verzekerd van bijna volledige marktimmuniteit", legt de voorzitter uit.

Opportuniteiten

Of de crisis nu net geen opportuniteiten biedt om te investeren en het cashgeld te activeren, iets wat de overheden toch verwachten als we naar een relance willen gaan? "Sowieso zit 98% van ons geld vast in de markt", reageert dr. Van Dijck. "Cash maakt slechts 80 miljoen uit op de 2 miljard die we beheren, dus dat is relatief."

Een spectaculaire evolutie in het ledenaantal of nieuwe beroepsgroepen die zich dit jaar aansluiten, valt niet te noteren. Wel dat die aansluitingen meer en meer elektronisch verlopen. Zeker de jongeren zijn niet anders gewoon. Specifiek voor jongeren biedt het pensioenfonds de mogelijkheid om een stuk van het kapitaal te gebruiken voor een schuldsaldoverzekering, "al besef ik dat dit kapitaal bij hen meestal beperkt is", besluit dr. Van Dijck. Dat de recente abrupte stopzetting van de vestigingspremie voor jonge huisartsen in die context een verzwarende factor is, kan hij moeilijk ontkennen, "al zal ik hierover geen politieke uitspraken doen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc SIERENS

    24 juni 2020

    De laatste drie jaar dat ik lid was, kreeg ik ook geen winstdeelname meer. Gezien ik niet meer actief was en dus ook geen bijdrage meer betaalde, was mijn contract een " slapend" contract . De AV beslist dan maar dat je geen recht hebt op winstdeelname, hoewel je kapitaal nog altijd volledig belegd is bij amonis.

  • Luc D'HOOGHE

    23 juni 2020

    wat vergeten wordt is dat je bij pensioenopname achter je laatste jaar winstverdeling kunt fluiten ... ook al heb je er recht op , wordt er als reden gezegd dat deze winstverdeling pas op de AV wordt gestemd en als je per toeval voor die datum geboren bent verlies je deze 3% winstdeelname , wat toch een pak geld is ! Mooi is dat en vooral " verkeerde info"