ABSyM Wallonië hulpactie overstroming: stand van zaken

Tal van initiatieven van het Waalse artsensyndicaat naar aanleiding van de overstroming leidden alvast tot steun voor de collega's en de getroffenen. Pas nu wordt de schade duidelijk, nu de schoonmaakperiode op gang kwam. Een van de slachtoffers is trouwens dr. Luc Herry, wiens praktijk onder water liep.

Dokter Duprez en dokter Herry geven een voorlopigestand van zaken van het gros van die initiatieven.

"We stuurden op 20 en 23 juli twee nieuwsbrieven naar al onze leden, ons secretariaat nam ook 
telefonisch contact op met alle leden-artsen in de zwaarst getroffen gebieden. We stuurden een "papieren" brief naar de dokters die we niet persoonlijk konden bereiken. Onze leden in moeilijkheden informeerden we over de bestaande steun en de plaatselijke ondersteuningsstructuren. Verder werden onder andere contacten gelegd met:
o de Dienst Coördinatie Solidariteit van de Provincie Luik
o de crisiseenheden van de andere provincies
o het Rode Kruis
o Ziekenhuizen zonder grenzen
o Verschillende bedrijven die medische apparatuur leveren en die gevraagd werden om leningen en/of schenkingen. Tot nu toe heeft het bedrijf Defibrion positief gereageerd en reeds een defibrillator gratis uitgeleend aan een medisch centrum voor een periode van 6 maanden."
ABSyM Wallonië checkt de aanbiedingen en hulpverzoeken en probeert die te matchen.

Dokter Duprez licht toe dat het nog iets te vroeg is om een zicht te krijgen op de steun, vermits de actie pas op gang komt en het syndicaat eerder dient als doorgeefluik en niet in de mogelijkheid is om de hele steunactie te managen. Maar de inventaris wordt volop opgemaakt na de schoonmaakoperatie.

Wie van de leden medische apparatuur nodig heeft of begeleiding wil, kan contact opnemen via info@absym-wallonie.be

> ABSyM Wallonië en FAGW zetten donatie op

> Psychologenteams overal op de been in Wallonië

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.