20 euro extra per gmd: mist klaart op

Eind oktober kondigde Frank Vandenbroucke "zuurstof" of extra-middelen aan voor de zorgverleners die vochten tegen covid-19. De modaliteiten van die 'geste' aan de huisartsgeneeskunde worden steeds duidelijker. 

Meer bepaald wordt eenmalig 162 miljoen uitgetrokken voor ondersteuning waarbij de huisartsen zelf konden kiezen hoe ze dat bedrag zouden aanwenden.

De medicomut bekeek twee opties:  

1 – het gmd eenmalig verhogen met 20 euro.

2 – een basispraktijkpremie voor iedereen vermeerderen, maar dat vraagt meer technische uitwerking en lag dus minder voor de hand.

Dus werd het de eerste optie en gaan de gmd’s 2019 voor iedereen met 20 euro extra naar omhoog.

Maar er zit een addertje onder het gras, beseften de syndicaten. Het geld moet liefst voor 20 december worden gestort. “Enerzijds is dat fiscaal aantrekkelijker voor de artsen, anderzijds is het ook eenvoudiger boekhoudkundig om dit nog in het budget 2020 te passen”, legt Reinier Hueting (ASGB/Kartel) uit. Ook Bvas en AADM drongen aan op deze oplossing, anders weet de huisarts niet hoeveel belasting hij daarop moet voorafbetalen. “Lukt dit niet tijdig, dan moeten we creatief bekijken hoe dat kan worden opgelost. Men gaf wel de indruk dat het snel kon gaan”, licht dr. Hueting toe.

“Als het niet mogelijk is om dit rond te krijgen voor 20 december, dan ten laatste begin januari 2021”, weet ook Marc Moens die fijntjes de volgende ‘fiscale opmerking’ meegeeft: “We gaan ervan uit dat minister Vandenbroucke de huisartsen wil steunen en niet zozeer de fiscus.” Roel Van Giel laat nog weten dat zijn mensen werken aan “tips voor huisartsen om het personeel administratief te ondersteunen.”

Dr. Luc Herry (Franstalige huisarts Bvas/Absym) merkt op dat met de gekozen oplossing "de jongeren er bekaaid van afkomen omdat ze minder gmd's hebben. Hij merkt met verbittering op dat aan de andere kant de wijkgezondheidscentra de winnaars zijn, en in meer dan één opzicht: "ze zullen 20 euro ontvangen voor elk van de patiënten die voor 31 december 2019 zijn ingeschreven. Het is niet gemakkelijk om dit maximum gmd's te bereiken als je een zelfstandige arts bent.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Johan CORTHOUTS

    19 november 2020

    jakkes, extra geld krijgen, terug te geven aan de fiscus en ondertussen jongere collega's in de kou laten. En nog maar te zwijgen over de vele patienten die in de kansarmoede vallen dit jaar.
    Mag ik voorstellen dat wij oudere collega's vrijwillig afstand doen van deze extra inkomen (die we echt NIET nodig hebben, en het GEVEN aan onze jongere collega's of in een pot voor de minderbedeelden.
    (Het enige dat ik nog moet weten is in welke pot ik dit mag storten)