Alle ziekenhuisnetwerken hebben HOST

Twee oproepen volstonden om alle ziekenhuisnetwerken van het land te betrekken bij het proefproject van de Hospital Outbreak Support Teams (HOST). Dat zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in antwoord op een schriftelijke vraag van zijn partijgenote, kamerlid Karin Jiroflée.

Als de coronapandemie een zaak duidelijk maakte, is het wel dat het infectierisicobeheer moet worden versterkt. Het proefproject van de Hospital Outbreak Support Teams (HOST) wil multidisciplinaire ziekenhuisteams invoeren met expertise over het beheer van infectie- en epidemiologische risico’s. De teams moeten de infectiepreventie en -controle versterken en beter gebruik maken van infectiewerende middelen. Bij een eerste oproep in maart van vorig jaar dienden 22 coördinerende ziekenhuizen, waarbij in totaal 85 ziekenhuizen betrokken waren, een aanvraag in om in het proefproject te stappen. Met uitzondering van één project werden ze allemaal aanvaard. Na een tweede oproep in de zomer werden nog drie Waalse kandidaturen aan de lijst met deelnemers toegevoegd. “Alle ziekenhuisnetwerken zijn nu vertegenwoordigd”, zegt minister Vandenbroucke.

Om van een Hospital Outbreak Support Team te kunnen spreken, moet dit bestaan uit een halftijds verantwoordelijke (arts opgeleid in ziekenhuishygiëne), een HOST-coördinator, een verpleegkundige met ervaring en kennis inzake ziekenhuishygiëne en een halftijds ziekenhuisapotheker met een opleiding klinische farmacie of antimicrobial stewardship. Niet alle teams zijn vandaag echter volledig omdat het met de schaarste op de arbeidsmarkt moeilijk is om de gezochte profielen te vinden.

Een eerste evaluatie wordt ongeveer omstreeks dit tijdstip verwacht. Vandenbroucke weet al wel dat er spontane samenwerkingsinitiatieven ontstonden tussen ziekenhuizen en residentiële collectiviteiten. Positief omdat het net een van de doelstellingen van het project is om multidisciplinaire en hooggespecialiseerde expertise die in ziekenhuizen aanwezig is ter beschikking te stellen van actoren buiten het ziekenhuis. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen, maar ook door het ter beschikking stellen van een hotline waar men terecht kan voor advies.

Naast de federaal aangestuurde HOSTS bestaan er ook soortgelijke teams in de regio’s. Vlaanderen heeft bijvoorbeeld zijn Outbreak Support Teams (OST’s). De samenwerking tussen HOST’s en OST’s blijft momenteel echter beperkt. Nochtans zetelen de regio’s in het begeleidingscomité van de HOST’s. Eens het eerste evaluatieverslag er is, wil Vandenbroucke nagaan op welke manier er beter kan worden samengewerkt tussen de verschillende regio’s. “De rollen en verantwoordelijkheden van de teams zullen zo spoedig mogelijk worden verduidelijkt om verwarring te voorkomen en ervoor te zorgen dat zij elkaar aanvullen, met respect voor de bevoegdheden van elke regio”, besluit de minister.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.