Administratiekosten ziekenfondsen toegekend voor 2024

Het Koninklijk Besluit van 9 april dat de bedragen voor de administratiekosten van de ziekenfondsen toekent voor het jaar 2024, verscheen vandaag in Het Staatsblad.  Het gaat om de toekenning van bedragen aan de vijf landsbonden plus het ziekenfonds van de spoorwegen, HR Rail.

Voor 2024 stelde de regering het bedrag voor de administratiekosten als volgt vast:

  • 1.285.441.000 euro voor de vijf landsbonden;
  • 22.804.000 euro voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

Het KB gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.
Vorig jaar lag dit bedrag voor de vijf landsbonden nog op 1.194.981.000 euro, er kwam dus zowat 90 miljoen bovenop of iets meer dan 8%. Het ziekenfonds van de NMBS, HR Rail Care (98.542 leden) werd vorig jaar bedacht met een steun voor administratieve kosten ten belope van 21.199.000 euro en ziet die nu dus aangedikt met zowat 1,6 miljoen of iets minder dan 8%.

De vijf landbonden zijn de christelijke mutualiteiten, de neutrale ziekenfondsen, de socialistische mutualiteiten (Solidaris). de liberale mutualiteiten en de onafhankelijke ziekenfondsen (Helan). Het bedrag wordt proportioneel verdeeld volgens het ledenaantal. Op 31 december 2022 bedroeg dat 4.585.444 voor de CM, 3.282.955 voor Solidaris, 2.259.946 voor Helan, 588.437 voor de neutrale ziekenfondsen en 540.994 voor de Liberale Mutualiteiten. 

Daarnaast is er ook nog de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (136.056 leden) maar die wordt in dit besluit niet vermeld.

De regering-De Croo nam zich voor om het aantal ziekenfondsen te verminderen, maar alvast het dure NMBS-ziekenfonds krijgt dus weer volop onderstutting.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.