Wetsontwerp rond patrimoniumtaks voor vzw's aangepast na Franstalige kritiek

De meerderheidspartijen in de Kamer amenderen een wetsontwerp rond de patrimoniumtaks voor vzw's zodat beschutte werkplaatsen en medische huizen een uitzondering krijgen. Dat gebeurt na kritiek uit Franstalig België.

Een wetsontwerp diverse fiscale bepalingen dat momenteel voorligt in de Kamer voert een progressief tarief in voor de belasting die vzw's betalen op hun patrimonium. De zorgsector zou een uitzondering krijgen, maar de medische huizen en de beschutte werkplaatsen in eerste instantie niet.

Die laatste sector, die 37.000 mensen tewerkstelt in ons land, vreesde voor een meerkost van bijna 3,5 miljoen euro. Het Parlement van de Franstalige Brusselaars diende daarom tien dagen geleden een belangenconflict in.

De meerderheidspartijen in de Kamer zijn het nu eens geraakt over aanpassingen aan het ontwerp, waardoor de beschutte werkplaatsen een uitzondering krijgen. PS-fractieleider Ahmed Laaouej reageert tevreden. "We hebben met velen gezegd dat de tekst problematisch was omdat de beschutte werkplaatsen, die schitterend werk leveren, geen uitzondering kregen. Ik ben blij dat we gehoord zijn", zegt hij.

Ook voor de medische huizen komt er een oplossing. Zij vielen in eerste instantie buiten de uitzondering die voor de zorgsector was gemaakt. "We tonen dat die instellingen cruciaal zijn in onze ogen, dat is een belangrijk politiek signaal", vindt Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen).

Volgens de oppositie biedt het amendement echter geen antwoord op alle bezorgdheden. Ook sectoren als sport, cultuur en dierenasielen zouden getroffen worden door het nieuwe belastingtarief.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.