Vandenbroucke en Crevits ondertekenen protocol voor re-integratie van langdurig zieken

Federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) hebben maandag een protocolakkoord ondertekend over de re-integratie van langdurig zieken. De bedoeling is om in 2024 uit te komen op 12.000 gerealiseerde trajecten voor de re-integratie naar werk.

Vlaanderen telt 243.000 langdurig zieken. Uit de huidige resultaten blijkt dat 24 maanden na de start van een re-integratietraject maar 30 procent van de begeleide groep opnieuw aan het werk is. Dat moet omhoog, zeggen beide ministers. Waar er dit jaar nog sprake is van 7.500 nieuw opgestarte trajecten, moet dat aantal stijgen naar 10.000 in 2023 en naar 12.000 re-integratietrajecten in 2024. 

De Terug Naar Werk-coördinatoren, waar de federale regering eerder al het licht voor op groen zette, spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten de langdurig zieken de weg tonen in het labyrint van diensten, naar de juiste instantie die hen optimaal kan helpen. Wie ziek is en ondersteuning wil om terug aan het werk te gaan, kan daarvoor vanaf dag één van de arbeidsongeschiktheid een beroep doen op die coördinatoren bij het ziekenfonds, of aankloppen bij de VDAB of partners. De bedoeling is dat dit jaar 40 coördinatoren aan het werk gaan. In 2023 worden er dat 60, die worden toegevoegd aan de ziekenfondsen.

Voor wie niet zelf het initiatief neemt of de weg naar de gepaste begeleiding niet vindt, komt er een duidelijke termijn. Ten laatste na vier maanden arbeidsongeschiktheid zal de adviserende arts een inschatting maken of de zieke stappen naar werk kan zetten en of hierbij onderteuning nodig is. De arts kan dan vragen aan de Terug Naar Werk-coördinator om contact op te nemen met de persoon in kwestie. 

De bedoeling is dat die coördinator dan fungeert als wegwijzer: hij of zij informeert en motiveert over de best mogelijke stappen en is een aanspreekpunt tussen de verschillende betrokkenen. Zo kan ook sneller een doorverwijzing naar de VDAB volgen. Die zorgt dan voor een persoonlijke begeleiding op maat van de persoon met gezondheidsproblemen. Werken wordt in dat verhaal breed opgevat, luidt het. Ook vrijwilligerswerk kan een stap zijn naar werk en een paar uur werken per week kan evolueren naar een voltijdse job. 

De instap in een traject is vrijwillig en kosteloos. De zieke bepaalt zelf of hij of zij klaar is om stappen te zetten. En de uitkering blijft tijdens het traject gegarandeerd. Maar het traject is niet vrijblijvend: "op elk moment in het traject wordt engagement verwacht". 

Zowel minister Vandenbroucke als minister Crevits hadden het maandag over een ambitieus akkoord. "Dit is een mooi akkoord dat onze gemeenschappelijke ambities weerspiegelt. De wil en het engagement zijn duidelijk aanwezig om zoveel mogelijk mensen met gezondheidsproblemen opnieuw aan de slag te krijgen", zei minister Vandebroucke. "We willen mensen die langdurig ziek zijn op een positieve manier engageren om terug aan het werk te gaan. Daarbij leggen we de nadruk op wat mensen wel nog kunnen, rekening houdend met hun situatie", aldus nog minister Crevits.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.