Raad van State akkoord met verplichte vaccinatie zorg

De Raad van State acht een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel wettelijk en proportioneel. Dat blijkt uit een advies van 24 december.

De federale regering bereikte in november een akkoord over de verplichte vaccinatie in de zorgsector. Vanaf 1 januari zou het zorgpersoneel drie maanden de tijd krijgen om zich te laten vaccineren. Vanaf 1 april zou wie een vaccin weigert ontslagen of voor zes maanden geschorst worden.

Volgens de Raad van State dient het voorontwerp van wet wel degelijk het doel om niet enkel de gezondheid van de patiënten, maar ook die van het zorgpersoneel te beschermen. De verplichte vaccinatie is volgens de Raad noodzakelijk en proportioneel om de bevolking te beschermen op een wijze die niet door een minder verregaande maatregel mogelijk is.

Daarna worden wel een reeks opmerkingen gemaakt. Zo moet er een advies worden gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad, waarin de sociale partners worden verenigd. De Raad vraagt ook om beter te argumenteren waarom bepaalde categorieën van medewerkers in de gezondheidszorg niet worden verplicht, terwijl ook zij in contact komen met kwetsbare personen. Het gaat dan onder meer om onthaalpersoneel, onderhoudspersoneel, vrijwilligers en stagiairs.

De wettekst zal nu wellicht worden aangepast voor de definitieve goedkeuring. Een inwerkingtreding op 1 januari is niet langer mogelijk, dus vraagt de Raad om de termijn tussen de aankondiging en de verplichting toch voldoende lang te houden.

> Dr. Georges Dallemagne: "Ik ben voor verplichte vaccinatie"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.