Dr. Georges Dallemagne: "Ik ben voor verplichte vaccinatie"

Het federale CDH-kamerlid, de arts Georges Dallemagne, komt terug op de kwestie van de verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers en de moeilijkheden die dat kan veroorzaken in de organisatie van sommige ziekenhuizen.

Terwijl de federale regering besloot tot verplichte vaccinatie van het gezondheidszorgpersoneel, bekijkt dr. Georges Dallemagne, federaal afgevaardigde van de CDH, gespecialiseerd in tropische geneeskunde (maar ook gediplomeerd in epidemiologie en biostatistiek en voormalig adjunct-directeur-generaal van Artsen zonder Grenzen), de problematiek van de vaccinatieplicht.
Wat denkt u van de verklaringen van sommige directeuren die zeggen dat ze de verplichte vaccinatie bij hun personeel niet zullen uitvoeren?
"Ze zijn volkomen voorbarig. In Frankrijk is 60% van het gezondheidspersoneel gevaccineerd toen president Macron de vaccinatieplicht aankondigde. Mensen schreeuwden maar wat. Toen de vaccinatieplicht inging, was 99,2% van het personeel gevaccineerd, en dat cijfer bleef sindsdien stijgen. Ziekenhuizen zijn door de maatregel geconsolideerd. Deze verplichte vaccinatie met mogelijke sanctie is dus een sterke stimulans, temeer omdat de sancties aanzienlijk blijken. Het versterkt het gezondheidsstelsel, het verzwakt het niet. Doel: alles in het werk stellen opdat het personeel vóór de noodlottige sanctiedatum is gevaccineerd, en zeer weinig mensen worden getroffen. De verklaring van sommige ziekenhuisdirecteuren kan de stimulans om zich te laten vaccineren tenietdoen. Mogelijk is dat contraproductief omdat het gevaccineerde personeel er uiteindelijk het meest onder kan lijden."
Komt de maatregel niet te laat?
"Het is nooit te laat. Het virus zal blijven veranderen. We zien dat we met de Omikronvariant drie doses nodig hebben. Vaccinatie is meer dan ooit noodzakelijk. Gezondheidswerkers hebben de primaire verantwoordelijkheid om geen bedreiging te vormen voor hun patiënten en collega's. Bovendien: de inentingsplicht beschermt henzelf ook."
Waarom alleen vaccinatie voor het verplegend personeel?
"Het verplegend personeel heeft gelijk als het zich geviseerd voelt. Het zou veel zinvoller zijn als de verplichting zou gelden voor al wie in contact komt met kwetsbare personen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, tehuizen voor gehandicapten, OCMW's, enz. En mensen vanaf de leeftijd van 55. Ik heb altijd gepleit voor een zo breed mogelijke vaccinatieplicht."
Waarom geen verplichte vaccinatie voor alle volwassenen?
"Dat zou ook de circulatie van het virus, het sterftecijfer, het aantal mensen op de intensive care en de totale last van het virus verminderen. Ik denk dat deze verplichte vaccinatie in de sterren geschreven staat. Het virus is hier om te blijven, niet slechts voor drie of vier jaar.... omdat er nog steeds uitbraken zullen zijn over de hele wereld waar het kan blijven groeien en veranderen. We zullen ons zo goed mogelijk moeten beschermen, en de meest doeltreffende, minst beperkende en minst dure maatregel zal waarschijnlijk een vaccin zijn. We zullen ermee moeten leven, misschien net als met de griep."
Hoe kunnen we de hele wereld beter vaccineren?
"Wij moeten voor ogen houden dat zolang de wereldbevolking niet gevaccineerd is, de Belgische bevolking niet doeltreffend beschermd zal zijn. Dus moeten we ons veel meer inzetten voor wereldwijde vaccinatie. In het begin was het niet abnormaal om eerst de bevolkingen van het noordelijk halfrond te vaccineren. Die waren toen het zwaarst getroffen, maar vandaag moeten we dringend de vaccinatie van de landen van het zuiden versnellen, zij hebben onze hulp nodig. Die is totaal ontoereikend, niet alleen voor de levering van vaccins, maar ook voor concrete hulp bij het vaccineren."
Verplichte vaccinatie beperkt onze vrijheden volgens sommige gezondheidswerkers?
"Het beperkt onze vrijheden veel minder dan alle maatregelen die we tot nu toe moesten aanvaarden: lockdown, sluiting van scholen, sluiting van grenzen, catastrofale verarming van de samenleving, een gezondheidsstelsel dat op instorten staat, enz. Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hebben allen verklaard dat verplichte vaccinatie niet onverenigbaar is met de eerbiediging van de mensenrechten. De anti-vaxers moeten hiernaar luisteren."

"Vandaag moeten we aanvaarden dat onze sociale contacten, culturele, sportieve en educatieve activiteiten beperkt zijn als gevolg van een ontoereikende vaccinatiegraad. Om nog maar te zwijgen over de economische gevolgen. Zijn we ons gezond verstand dan zo ver kwijt? Wat is vrijheid als ze niet gepaard gaat met verantwoordelijkheid, solidariteit en bescherming van de meest kwetsbaren? Ze zou herleid worden tot de wet van de sterkste, de wet van ieder voor zich. Dat is niet mijn humanistische visie op de samenleving."
U spreekt ook over de impact van sociale netwerken?
"Als deze pandemie zich had voorgedaan vóór de opkomst van de sociale netwerken, zou verplichte vaccinatie voor de hand hebben gelegen. Wij zijn gegijzelden geworden van deze netwerken waar onwaarheden worden verspreid, soms door goeroes of regeringen die ons niet goed gezind zijn, zoals we zagen met China bijvoorbeeld. Ik vind dat deze mensen moeten worden vervolgd die bewust liegen op sociale netwerken, illegaal de geneeskunde beoefenen door zich te verzetten tegen vaccinatie en ondoeltreffende behandelingen voor te stellen, en die daardoor het leven van burgers in gevaar brengen. Ten slotte is er meer opvoeding nodig, te beginnen op school, om wie in nepnieuws gelooft uit te leggen dat zij worden gemanipuleerd, om opnieuw te leren wat Descartes ons heeft onderwezen: rede, kritisch denken, en verificatie van informatie. Om het vertrouwen te herwinnen in onze onderzoekers, onze zorgverleners, onze instellingen."
Hoe zit het met vaccinatie van kinderen, verplicht of niet?
"Ik vertrouw de WHO en het Europees Geneesmiddelenbureau. Duizenden onderzoekers en wetenschappers boeken vooruitgang. Als ze het nodig achten, zal ik de vaccinatie van kinderen aanmoedigen. Ter herinnering, de meeste van onze vaccins worden in de vroege kinderjaren gegeven. We mogen niet vergeten dat er in ons land al ernstige gevallen van Covid bij zeer jonge kinderen zijn geweest."

> Raad van State voor prikplicht zorg

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.