Nieuwe Vlaamse sensibiliseringscampagnes rond cocaïnegebruik op komst

Vlaanderen bindt de strijd tegen cocaïnegebruik verder aan. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs (VAD), dat instaat voor de preventie rond illegale drugs, krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn. Dat meldt minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V).

Volgens de laatst beschikbare cijfers neemt het gebruik van cocaïne in Vlaanderen toe. In 2018 gebruikte 1,7 procent van de Vlamingen in de voorafgaande twaalf maanden cocaïne, in 2008 was dat nog 0,8 procent. In de groep mannen tussen 25 en 34 jaar ligt het gebruik het hoogst.

Veel mensen zitten met vragen en bezorgdheden, zegt minister Crevits. Er is volgens haar nood aan laagdrempelige instrumenten om cocaïnegebruik te vermijden en om signalen voor problemen met cocaïnegebruik in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen.

Omdat preventie op het vlak van cocaïnegebruik complex is, zijn interventies op maat aangewezen. Zo komt er een bijkomend project om risicogroepen te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn en de drempel voor hulpaanvragen te verlagen. Er gaat aandacht naar acties die niet-gebruik aanmoedigen en cocaïnegebruik trachten te voorkomen of uit te stellen, problemen met gebruik te verminderen en de gevolgen van cocaïnegebruik door vroegtijdig ingrijpen te beperken.

Concreet worden de kennistest en zelftest cocaïne op www.druglijn.be geactualiseerd, en worden er ook twee nieuwe kennisclips ontwikkeld. Vorig jaar werden er al eens vier zulke clips doelgericht verspreid via Instagram en Facebook.

Verder zal er worden gewerkt met ambassadeurs uit het uitgaansleven en prestatiegevoelige werkcontexten die digitaal materiaal gaan verspreiden bij de doelgroepen. Tot slot zal via online modules de deskundigheid worden vergroot van verbindingspersonen die met de doelgroepen in aanraking komen, zoals arbeidsartsen of preventieadviseurs.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.