Kamer wil meer aandacht voor endometriose in navorming artsen

Vorige week nam de Kamer een resolutie endometriose aan. Ze vraagt de regering onder meer dat ze bij de deelstaten aandringt op een betere basisopleiding daaromtrent bij huisartsen en gynaecologen. Verder moet het navormingsaanbod worden uitgebreid, vooral voor huisartsen, gynaecologen, arbeidsgeneesheren, darmchirurgen en urologen. Dat alles ook door meer inzet op accreditering.

De resolutie vraagt dat het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) een Belgische richtlijn ontwikkelt ‘op basis van internationale evidenties’ en kwaliteitsindicatoren te definiëren. Dat moet leiden tot een evaluatie op tal van vlakken zoals diagnose, behandelingen en chirurgische ingrepen van endometriose vandaag in België. Ook de toegankelijkheid van multidisciplinaire endometriosezorg moet onder de loep worden genomen net als de stand van zaken over de verdeling van multidisciplinaire referentiecentra. De directe en indirecte kosten van endometriose voor de gezondheidszorg zijn een ander aandachtspunt, met inbegrip van de financiële gevolgen voor het individu en voor het gezondheidszorgstelsel.

Zorgverleners 

in samenwerking met de deelstaten is het nodig dat de federale regering meer inzet op  sensibilisering en bewustwording over de ziekte bij zorgverleners, personen in het onderwijs, werkgevers, de arbeidsartsen, de ziekenfondsen en het brede publiek. 

Een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid met de bevoegde ministers dringt zich op. 

In het bijzonder de basisopleiding van huisartsen en gynaecologen moet worden bijgeschaafd. De Kamer insisteert dat navormingen daarover worden uitgebreid, vooral gericht op huisartsen, gynaecologen, arbeidsartsen, darmchirurgen en urologen; en om daarnaast ook in te zetten via de faculteiten en wetenschappelijke beroepsverenigingen op een betere bekendheid van de bestaande navormingen binnen het systeem van accreditering.

Het Riziv zou voor endometriose via een conventie een aantal zaken kunnen dekken voor complexe chirurgische ingrepen bij patiënten met endometriose naar analogie met complexe slokdarm- en complexe pancreaschirurgie. Dat vergt ook oog voor “de honoraria van de gezondheidszorgbeoefenaars van het multidisciplinair centrum die aan het multidisciplinair consult deelnemen; niet enkel met de focus op een concentratie van chirurgische expertise, maar ook met aandacht voor een ruimer zorgaanbod, onder meer pijnvermindering, verbetering van de levenskwaliteit en het psychisch welbevinden van de patiënt, en optimaliseren van de zwangerschapskansen bij een kinderwens.

Tot slot vraagt de resolutie om de kosten van coördinatie, organisatie, verslag met beschrijving van diagnose en behandelingsplan (inclusief het behandelplan na eventuele chirurgische ingreep) in rekening te brengen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.