Twee laureaten onderscheiden door FRO

Al bijna 20 jaar financiert de Brailleliga wetenschappelijk oftalmologisch  onderzoek. Uit een selectie van onderzoeksprojecten van het Fonds voor  Research in Oftalmologie (FRO), kiest ons Wetenschappelijk comité telkens  wie beloond wordt met een bijzondere prijs. De prijsuitreiking vond plaats  op de beurs Oftalmologica Belgica (OB) op 24 november. Dit jaar zijn er 2  laureaten: Catherine Cassiman en Alfredo Dueñas Rey (afwezig) vertegenwoordigd door professor Frauke Coppieters, supervisor. De  Brailleliga kende in totaal 75.000 euro toe. Dit is de grootste individuele  bijdrage aan het FRO. 

Epidemiologische studie van refractieafwijkingen, risicofactoren voor  amblyopie en slechtziendheid bij kinderen in België. 

Project van Catherine Cassiman (KU Leuven) - 50.000 euro steun.  

Dit project gaat over de vroegtijdige detectie en preventie van behandelbare  visusproblemen bij jonge kinderen in België en wil een volledig beeld vormen  van de oogproblemen bij kinderen. De bedoeling is om op deze manier het  screeningsbeleid en de verdere begeleiding te verfijnen en hiervoor richtlijnen op te stellen. “Voor België betekenen dit de eerste publicaties  rond epidemiologie van oogafwijkingen bij kinderen sinds de jaren 70. Omdat het huidige screeningsbereik bij jonge kinderen zo hoog is in  Vlaanderen, kunnen deze data ook internationaal, als spiegel voor de  Europese populatie, van grote waarde zijn.” 

De studie is opgedeeld in 4 onderzoeksluiken: 

• Het eerste luik is de epidemiologische studie van risicofactoren en refractieafwijkingen (inclusief myopie) bij jonge kinderen in België op basis van de resultaten van de oogscreening van Kind en Gezin (agentschap  Opgroeien) en Franstalige tegenhanger ONE. 

• Het tweede luik is de evaluatie van de gebruikte screeningstoestellen bij  Kind en Gezin naar sensitiviteit  en specificiteit. 

• In het derde luik wordt een link gezocht tussen de vroege oogscreening bij Kind en Gezin en de resultaten van de oogtest, uitgevoerd door CLB  (centrum voor leerlingenbegeleiding). Hierbij wordt ook de  kosteneffectiviteit geëvalueerd. 

• In het vierde luik wordt de oorzaak en prevalentie van slechtziendheid bij  kinderen in België in kaart gebracht. “Er moeten heel wat gegevens en data  worden verzameld en samengebracht. Hiervoor moeten complexe  samenwerkingsverbanden en contractuele afspraken worden gemaakt voor  correcte data overdracht. De fundamenten van de samenwerkingen zijn  reeds gelegd en dankzij de steun van de Brailleliga kunnen we deze verder  concretiseren en weldra mooie resultaten voorstellen.” 

RNEye: Opheldering van de rol van lang niet-coderend RNA in het  menselijk netvlies en erfelijke ziekten. 

Project van Alfredo Dueñas Rey (UZ Gent) – 25.000 euro steun. 

Dit onderzoek richt zich op de studie van een groep moleculen die bekend  staan als lncRNA’s, en een regulerende rol kunnen hebben in het gezonde en  zieke netvlies. Ze reguleren de genexpressie zodanig dat het gen in de juiste  hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plaats tot expressie komt. Het doel is om een kader te creëren voor de identificatie en  functionele karakterisatie van lncRNA’s met een rol in de biologie van het  netvlies en, uiteindelijk, erfelijke blindheid. “Op dat vlak staat het onderwerp nog in zijn kinderschoenen. De identificatie van retinale lncRNA’s is een  interessante onderzoeksvraag omdat deze moleculen ook kunnen dienen als nieuwe therapeutische doelwitten. We hebben al sterke preliminaire data  gegenereerd die de algemene haalbaarheid van het voorgestelde project  ondersteunen. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar een nieuw retinaspecifiek lncRNA dat upstream gelegen is van ABCA4. ABCA4 is het  gen betrokken bij de meest voorkomende vorm van erfelijke netvliesaandoeningen. Het is een eer om de financiële steun van de  Brailleliga te ontvangen en het zal zeker bijdragen om onze doelen te  bereiken.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.