Gatz wil beroep Maron tegen vergunning Brussels Airport evoceren op Brusselse regering

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) wil een mogelijk beroep van zijn collega van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) evoceren op de volgende Brusselse ministerraad. Dat schrijft hij in een brief aan minister-president Rudi Vervoort (PS), die Belga kon inzien. Zoals verwacht deelt Maron de juridische analyse van Gatz niet.

Op de Brusselse ministerraad van donderdag stond het beroep van de Brusselse regering tegen de nieuwe milieuvergunning van Brussels Airport op de agenda. Het punt werd echter niet goedgekeurd omdat minister Gatz dwarslag. Daarop kondigde Alain Maron aan dat hij zelf beroep aantekent tegen de milieuvergunning die Vlaanderen aan de luchthaven in Zaventem heeft toegekend.

Geen delegatie mogelijk

Maar volgens Sven Gatz kan hij dat niet. "Gelet op de delegatieregels van de Brusselse regering is dit niet mogelijk aangezien de Brusselse regering delegatie aan bevoegde ministers kan toestaan, maar met de duidelijke uitzondering van de beslissingen over dergelijke beroepen", schrijft hij in zijn brief aan Vervoort.

"Ik wens dus deze mogelijk beslissing van de collega op de eerstvolgende regering te evoceren", vervolgt de Open VLD-minister, die drie redenen voor zijn beslissing aanhaalt:

  • het beroep van Alain Maron is "juridisch kaduuk",
  • het is niet politiek gedekt door de voltallige regering die in consensus beslist,
  • het ondermijnt de geloofwaardigheid van de Brusselse regering omdat elke minister zich "juridisch en deontologisch aan de regels en aan de wet" dient te houden.   

In een reactie aan Belga laat minister Maron weten dat hij de juridische analyse van zijn collega Gatz niet deelt. Hij zal de nota die Gatz op tafel zal leggen bespreken met de advocaten die hem al jaren bijstaan in juridische kwesties over de vluchten boven Brussel, laat hij via zijn woordvoerder weten.

De Ecolo-minster betreurt dat Open VLD in de regering "alle middelen zoekt om de bescherming van de slaap en de gezondheid van de Brusselaars te verzwakken door af te wijken van de Brusselse consensus die sinds lang over deze kwestie heerst".

Alain Maron wijst erop dat de eisen die de Brusselse regering meermaals heeft bekrachtigd over zijn voorstel ook een zeer brede consensus hebben en dat de 19 gemeenten de regering unaniem gevraagd hebben een beroep in te stellen. Aan deze verzoeken moet gehoor worden gegeven, vindt minister Maron nog.

Sven Gatz wees er eerder op dat de vergunning, die er kwam na een lang proces, evenwichtiger en beter is dan de huidige vergunningen. "Er wordt iets gedaan aan de geluidsoverlast, waarbij natuurlijk de Brusselse geluidsnormen dienen gerespecteerd te worden, en aan de milieuoverlast", aldus de Open VLD-minister.

Daarnaast diende er voor hem ook rekening gehouden met de economische impact van de luchthaven voor het Brussels Gewest en de hele metropoolregio, die heel groot is. En Gatz merkte nog op dat er in toenemende mate heel wat laaggeschoolden aan het werk zijn in en rond Brussels Airport.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.