Drie tips van Frank Vandenbroucke voor jonge huisartsen

Tijdens zijn speech afgelopen dinsdag op de proclamatie van ruim 300 huisartsen (Interuniversitaire master-na-masteropleiding huisartsgeneeskunde) gaf minister Vandenbroucke drie tips mee. Bij die gelegenheid zette hij ook nog enkele kernpunten uiteen van zijn beleid voor de eerste lijn.

De minister gaf die tips mee "in alle bescheidenheid".  

1 -  Blijf leren (en wees ook af en toe mild voor jezelf).

“Jullie beroep is de gezondheid van mensen. Dat is natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid. Maar laat jullie daar niet door verlammen alsjeblief, waarmee ik wil zeggen: blijf leren en wees ook af en toe mild voor jezelf. En ja, zeker op jonge leeftijd zullen jullie wel eens een fout maken of misschien een verkeerde inschatting, maar ook dat is cruciaal om ervaring op te doen en te leren. Want vandaag is geen eindpunt. Jullie zijn dan wel afgestudeerd, maar nu begint het pas.”

2 - Laat je drijven door passie voor zorg…

“…ook nog over 25 of 30 jaar. Denk aan vanavond en de reden waarom je hier bent geraakt. Niet alleen door volharding of karakter, maar door passie. Jullie passie voor zorg voor die andere. Maak van je passie voor zorg een wapen dat muren afbreekt, in het belang van elke patiënt.”

3 - Blijf kritisch

“Het is een cliché, maar in de wereld van vandaag - die snelle wereld waarin jullie zijn opgegroeid, met sociale media, is het zo ontzettend belangrijk om zelf te blijven nadenken. Kritisch te blijven. Voor wat in je leven gebeurt en wat in de wereld rondom jou gebeurt. Alleen door die kritische blik  te blijven ontwikkelen doorheen jullie leven, is de toekomst van ons zorglandschap gebaat.”

Beleidspijlers

Daarnaast gaf de minister nog een uiteenzetting over zijn beleidspijlers die uitgaan van het samenvloeien van wetenschap en solidariteit, “de grondstof van onze gezondheidszorg”.

Door de huidige groepspraktijken zou men een beter evenwicht vinden tussen werk en privéleven. “De huisarts die helemaal alleen werkt in zijn eigen praktijk zal stilaan helemaal verdwijnen. En dat is een goeie evolutie.”

Met zijn New Deal Huisartsenpraktijk wil de minister de verandering nog versnellen. Onder meer door huisartsen maximaal te ‘ontlasten’ van administratie. “Daarom vinden we het belangrijk dat praktijken een beroep kunnen doen op praktijkverpleegkundigen én/of praktijkassistenten.” Vandenbroucke mikt op een nieuwe opleiding HBO 5 voor praktijkassistenten, maar daarvoor heeft hij nog een akkoord nodig voor een wetswijziging.

De opleiding ‘Verpleegkundige in Huisartspraktijk bestaat al. “Zij krijgen natuurlijk binnen een huisartspraktijk veel grotere verantwoordelijkheid. Zoals bijvoorbeeld het opvolgen van diabetespatiënten en het protocol dat daarbij hoort. Dat moet ervoor zorgen dat een groot stuk zorg gedelegeerd kan worden.” Zoals bekend wil de minister ook volop inzetten op samenwerking tussen de praktijk en andere actoren in de gezondheidszorg. 

Andere financiering

Vandenbroucke maakte er ook voor de jonge huisartsen geen geheim van dat hij nog verder weg wil van de 'prestatiegerichte gefinancierde zorg' (fee for service). Uitgangsvraag moet daarbij zijn: wat moet de huisartspraktijk kunnen borgen aan zorg, welke middelen zijn daarvoor nodig en hoe kan dit stabiel worden gefinancierd?”

Een voldoende hoge stimulus moet blijven, met de nodige aandacht voor zorgtoegang, zorgcontinuïteit en -beschikbaarheid, taakdelegatie.

Daarnaast dienen huisartsen correct te worden vergoed voor taken tijdens en buiten de consultaties, en de juiste incentives te krijgen inzake preventie, populatiemanagement, multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit, beschikbaarheid. Zowel over- als onderconsumptie wil Vandenbroucke vermijden bij die financiering, en, last but not least, administratieve eenvoud probeert hij maximaal na te streven.

Hij toonde zich verheugd dat in de reflectiegroep Van den Bruel-Belche over de New Deal vele jonge huisartsen en haio's - onder wie vele jonge vrouwen - zich engageren. 

Werkdruk, psychologische steun

De nieuwe conventie ‘Psychologische zorg in de eerste lijn’ – nog in volle ontwikkeling - zet ook in op de ondersteuning van de artsen in de omgang met patiënten met psychische problemen. “Ik hoop dat de conventie ruimte creëert voor broodnodige innovatie op het terrein. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat een huisarts bijgestaan wordt door een psycholoog tijdens een raadpleging met een van zijn of haar patiënten. Of advies krijgt van eenpsycholoog in hoe omgaan met signalen van mentale problemen.”

Afscheidnemend voorzitster van ’t HOP (haio overlegplatform), Lotta Coenen, ventileerde haar ideeën eveneens in een speech. Enkele hoofdzaken daarvan las u al in een eerdere editie. Aan prof. Bert Aertgeerts, voorzitter van de examencommissie, was het dan om de eigenlijke proclamatie te starten.

> In de editie van deze week had MediSfeer een interview met de minister.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.