“Opleidingsjaren mee in rekening brengen voor pensioen”

Sociale bescherming is uiteraard superbelangrijk voor ’t HOP (haio overlegplatform) dat zowat 900 haio’s vertegenwoordigt bij de onderhandelingen. Allicht zijn werkloosheidsvergoedingen voor ’t HOP minder prioritair dan voor de kandidaat-specialisten. HOP-voorzitter Lotta Coenen kon op  niet minder dan negen arbeidsplaatsen meteen starten. 

Tot voor kort stond een deftig pensioen bovenaan het verlanglijstje, al wordt dat thema nu wat verdrongen door de levensduurte.

Voor de pensioenhervorming zitten huisartsen in opleiding net zoals de kandidaat-specialisten in hetzelfde sui-generisstatuut. “We bouwen geen pensioen op tijdens onze gewerkte jaren in opleiding. In die opleiding dragen we wel degelijk ons steentje bij aan de maatschappij door onze consultaties et cetera. Dat dit werk niet in rekening wordt gebracht als gewerkte jaren bij de pensioenopbouw, maakt een groot verschil.”

Het gaat voor huisartsen in principe om drie jaar. 

“Vaak wordt het argument gebruikt dat huisartsen als zelfstandigen gaan werken, en dat het dan allemaal niet zoveel uitmaakt,” zegt Lotta. “Maar er zijn meer en meer wijkgezondheidscentra waar huisartsen in een bediendenverband aan de slag zijn.” En dan schelen die gewerkte jaren wel degelijk flink wat. “Voor een stukje is dit ook principieel, dat ons werk binnen onze opleiding erkend wordt.”

’t HOP wil de rizivpremie of het sociaal statuut verhogen in de tweede pijler. Die optie lijkt het interessantst omdat de premie dan losstaat van RSZ-bijdragen en dergelijke. 

Hoe die verhoging dan precies gefinancierd moet worden? “Volgens een bevraging van ons waren haio’s bereid om effectief voor een beperkt stukje bij te dragen tot die financiering. Voor een effectieve uitwerking van zo’n formule hebben we meer gegevens nodig.”

Meer hierover in onze papieren editie van deze week.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Luc DE VRIENDT

    12 september 2022

    opleiding en niet oplijding ....

  • Marc DE MEULEMEESTER

    12 september 2022

    Al die jaren van die langdurig zieken tellen wel mee , dus waarom de oplijdingsjaren niet ?