Dataverwerking orgaantransplantatie meer privacyproof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de principes voor de dataverwerking van wilsverklaringen over de transplantatie van organen regelt.
Hoewel in het koninklijk besluit over de registratie van wilsverklaringen inzake wegneming van menselijk lichaamsmateriaal reeds de registratie van de wilsverklaringen wordt geregeld, vragen de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State dat bepaalde essentiële elementen van de gegevensverwerking in de wet zelf zouden worden vastgelegd.

Het wetsontwerp beoogt in de wet de volgende verduidelijkingen aan te brengen:

  • het doel van de gegevensverwerking
  • de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
  • de bewaartermijn van de gegevens
  • het soort van persoonsgegevens die worden verwerkt

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.