Wouter Beke niet tegen griepvaccinatie apothekers

Op suggestie van Vlaams parlementslid Immanuel de Reuse (Vlaams Belang) gaf Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) aan open te staan voor initiatieven die ertoe moeten leiden dat ook apothekers mogen vaccineren tegen griep. Een proefproject lijkt de volgende stap, naast een federale wetsaanpassing.

In de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement van 5 november wees Immanuel de Reuse de minister op het positieve advies van de Koninklijke Academie van Geneeskunde van België. Die stelde dat griepvaccinatie door apothekers een meerwaarde betekent voor de samenleving. Dat aan de hand van internationale evidentie en wetenschappelijk onderzoek. Uit medische hoek dus, waardoor het moeilijk valt tegen te spreken.

De huidige situatie inzake griepvaccinatie is verre van optimaal, ging de Reuse door met argumenten die ook de APB voorzichtig op tafel legde. “De patiënt moet naar de huisarts voor een voorschrift, het vaccin ophalen bij de apotheker en vervolgens opnieuw naar de huisarts voor de vaccinatie.”

"Twee keer betalen"

Weliswaar “leggen sommige huisartsen een voorraad griepvaccins aan, waarbij ze na vaccinatie het voorschrift aan de apotheker bezorgen”, bracht Freya Saeys (Open VLD) daar dan weer tegenin, tegelijk beklemtonend dat de apotheker “zeer belangrijk is bij preventie.” Maar die voorraad griepvaccins vermijdt dus onnodig heen-en-weergeloop van de patiënt. “De opmerking van de APB gaat natuurlijk niet alleen over het griepvaccin; het gaat over meer dan dat. Het gaat over alle vaccins die huisartsen zetten”, vervolgde Saeys. “Als een huisarts een vaccin zet, gaat het vaak niet enkel over dat vaccin, maar vindt er een hele raadpleging plaats. In die zin denk ik niet dat een scheiding van beide tot een nuloperatie zal leiden. Op het vlak van uitgeven zal er in het voorstel van de apotheker twee keer betaald moeten worden.”

“Bovendien weten huisartsen zeer goed welke patiënten risicopatiënten zijn. Dat zijn mensen met bepaalde ziektes of bepaalde zware zorgbehoeften. Apothekers gaan die niet allemaal bereiken. Ik denk aan mensen in rusthuizen, hoogbejaarden of zwaar zieken die zich niet kunnen verplaatsen. Zij gaan natuurlijk niet zelf naar de apotheker. Huisartsen zijn door hun ervaringen van de afgelopen jaren zeer goed georganiseerd om dat doelpubliek te bereiken.”

“Een niet onbelangrijke vraag is inderdaad wie dat zal betalen”, rondde Saeys haar tussenkomst af. “Ik veronderstel immers dat apothekers dat ook niet gratis zullen doen. Dan rijst natuurlijk de vraag of de ziekteverzekering dat zal doen, of de gemeenschappen in het kader van hun preventiebevoegdheid.”

Toegang

Of de apothekers dan de de ambitie hebben om werk van de artsen af te snoepen? Niet volgens de Reuse, maar Domus Medica ziet dat anders volgens een citaat van Roel Van Giel:  “Dit gaat over prestatiefinanciering: als de prik door een apotheker wordt gezet, haalt die het geld binnen, niet de huisarts.” Een argument dat door de KAGB dus gedeeltelijk wordt tegengesproken. Maar eigenlijk zijn patiënten met dit soort discussies niet gebaat. “We zouden beter bekijken hoe we de groepen die weinig toegang hebben tot zorg beter kunnen bereiken”, luidt het bij Van Giel.

Ook de minister bevestigde dat verschillende risicogroepen momenteel nog niet genoeg worden bereikt en dat heel wat mensen voor wie het griepvaccin is aanbevolen op dit ogenblik nog niet worden gevaccineerd. Alle drempelverlagingen zijn dus meer dan welkom.

Concurrentie?

Hij ging ook in op het concurrentieaspect: “Concurrentie kan niet de bedoeling zijn, en dat hoeft het in de praktijk ook niet te zijn. Het advies (van de KAGB, red.) haalt trouwens studies aan waar bijvoorbeeld in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bleek dat –ik citeer – “de deelname van apothekers aan de griepvaccinatie niet enkel zorgt voor een toename van de vaccinatiegraad (…), maar ook voor een toename van het aantal vaccinaties door de huisarts.” Een goede samenwerking tussen huisartsen en apothekers is hierin uiteraard noodzakelijk, naast campagnes, zoals de Vlaamse overheid die nu ook al voert.

“Dergelijk overleg specifiek rond griepvaccinatie is al opgestart tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, vertegenwoordigers van de apothekers en academici. Ook Domus Medica is telkens uitgenodigd op de besprekingen.”

Vlaamse vaccinatiekoepel

Beke kondigde aan om de Vlaamse vaccinatiekoepel – waarin zowel huisartsen als apothekers vertegenwoordigd zijn – te zullen vragen het punt te agenderen op de eerstvolgende vergadering. Een eerstvolgende stap is dan de aanpassing van de federale wetgeving die apothekers de wettelijke mogelijkheid moet geven om te vaccineren. En een opleiding te voorzien. De minister toonde zich voorstander om vervolgens een proefproject op te starten in een bepaalde regio.

Immanuel De Reuse toonde zich tevreden met het antwoord en moedigde de minister aan om zo snel mogelijk overleg te plegen met de federale regering om de regelgeving aan te passen: ‘Volgend jaar komt er opnieuw een vaccinatiegolf; hopelijk kan dit tegen dan al geïmplementeerd zijn’.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Vincent Janssens

  17 november 2019

  Onze huisartsenkring is in overleg met de (Nederlandstalige) Brusselse apothekers om te kijken welke taakverschuivingen er mogelijk en wenselijk zijn in het belang van de patiënten en de bevolking.

  Er is een eerste recente ervaring met het nieuwe Brusselse DikkeDarmKanker screeningsprogramma waarbij de apotheker wordt ingeschakeld om een ruimer bereik van de doelgroep te faciliteren.
  Het is prematuur om conclusies te trekken maar de winst lijkt niet evident.
  Apothekers geven ook aan dat er voor hen niet veel tijd nog aangepaste ruimte is om de nodige uitleg te verschaffen.
  De suggestie lijkt dat best het oude systeem (via de huisarts) en het nieuwe (via de apotheker) best gecombineerd worden.

  Aangaande het advies om de apothekers in te zetten bij de griepvaccinatie om tot een betere couverture te bereiken lijkt het inderdaad logisch om meerdere kanalen te combineren.
  Het technische aspect van injecteren is vast geen beletsel zoals insuline-dependente diabetici zullen beamen.
  Het ligt dan wel meer voor de hand om zorgverleners in te schakelen die hiervoor reeds zijn gevormd (zoals de verpleegkundigen in de WZC) eerder dan bijkomende technische capaciteit te organiseren?

  Mijn specifieke bedenking/vraag bij het advies betreft vooral het ontbreken van de analyse van de factoren die maken dat het huidige systeem onvoldoende dekking biedt?
  Het advies lijkt te denken dat:
  - Huisartsen daar geen tijd willen voor nemen
  - Huisartsen niet gemotiveerd zijn voor vaccinaties
  - Gezonde burgers niet bij hun huisarts geraken
  - …?

  Ik vind het advies dan ook minder wetenschappelijk onderbouwd dan het pretendeert.
  Een simpele bevraging bij de huisartsen zou aan het licht gebracht hebben dat een belangrijke beperkende factor in het huidige systeem bestaat in de administratieve noodzaak voor de huisarts om het griepvaccin eerst voor te schrijven.
  Waarom kan het griepvaccin niet rechtstreeks beschikbaar gemaakt worden bij de huisarts zoals het nu al gebeurd voor de andere basis-vaccins?
  Een regelmatige bevoorrading vanuit de apotheek uit de buurt en een adequate registratie van de toegediende vaccins op Vaccinnet maakt dergelijke praktijk werkbaar.
  Op zijn minst een goed idee om beide opties in de aangekondigde studieprojecten te evalueren ?

  Dr. Vincent Janssens, Voorzitter BHAK

 • Rob SMEETS

  14 november 2019

  Dit voorstel is hemeltergend!
  Laat de huisarts de griepvaccins rechtstreeks bestellen bij Vaccinnet nadat de overheid een openbare aanbesteding heeft gedaan, zoals bvb met de tetanosvaccinatie, laat ze registreren en je hebt een transparant overzicht van wie wel en wie niet gevaccineerd is: dan heb je data en geen natte vingerwerk en stemmingmakerij.
  En al wat hierboven geschreven en geinsinueerd wordt , valt weg.
  Dr Rob Smeets, voorzitter Huisartsenkring Prometheus

 • Joost STAELENS

  14 november 2019

  Vroeger hadden we als huisarts vaccins in voorraad, tot dit verboden werd , om te vermijden dat dokters hierop zouden verdienen. Niet ethisch. "De distributie moest door de apothekers" , dat is hun domein. Nu mag de distributie en de (be)handeling naar de apothekers. Na 19u00 zal het wel bij de huisarts moeten, of de apotheker van wacht misschien. Voor alles en nog wat wordt de huisarts aan de kant geschoven, tot er miserie is .
  In een rusthuis mogen de verpleegsters de prik geven, bij aanwezigheid van een arts. Wat is het verschil ?
  Het gaat me niet om die vaccin en wat we allemaal vinden om het te rechtvaardigen, maar wel om elk zijn job,
  joost staelens