Wereld Huisartsen Dag: “Werken met goesting”

Afgelopen zondag, 19 mei, was het Wereld Huisartsen Dag. Het wereldwijde thema is ‘Healthy planet, healthy people’. In Vlaanderen hield Domus Medica een pleidooi voor ‘werken met goesting’.

Wonca, de wereldorganisatie van huisartsen, legt dit jaar ter gelegenheid van de World Family Doctor Day, de nadruk op de dringende noodzaak om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid. “Huisartsen spelen een cruciale rol in de link tussen de volksgezondheid en de gezondheid van ons milieu”, luidt het. “Zij bevinden zich in een unieke positie om het belang van de bescherming van ons milieu te onderstrepen als een middel om de gezondheid en veiligheid van toekomstige generaties te garanderen. De impact van klimaatverandering, die zich manifesteert in stijgende temperaturen, meer extreme weersomstandigheden en toenemende uitdagingen zoals infectieziekten en voedselonzekerheid, heeft vandaag de dag een directe invloed op de gezondheid van mensen.”

Zorginfarct
Domus Medica maakte van de Werelddag gebruik om stil te staan bij het prachtige beroep van huisarts. In een filmpje gaat voorzitter Jeroen van den Brandt in op de uitdagingen vandaag, zoals onder meer de vergrijzing en patiëntenstops. Huisartsen voelen steeds meer de behoefte om bezig te zijn met hun kerntaken en minder met administratie, licht hij toe.

Hij verwijst daarbij naar het memorandum dat Domus Medica al eerder voorstelde. Dat benadrukt de dringende noodzaak om actie te ondernemen tegen het dreigende zorginfarct in ons land en heeft tien concrete adviezen klaar voor alle politieke partijen.

Vooral belangrijk is dat huisartsen goesting houden in hun job. “Huisartsen moeten huisartsen kunnen blijven, dicht bij de patiënt.” In feite is er nood aan een masterplan over het optimaal gebruik van ons zorgsysteem, gaat de voorzitter verder. “Wij blijven alvast ijveren voor de juiste zorg aan de juiste patiënt door de juiste zorgverstrekker.”

Doeners
In afwachting van een breed maatschappelijk debat zitten de huisartsen zeker niet stil. “Want wij zijn doeners en wij willen vooruit.” Van den Brandt stipt aan dat er al heel wat goede initiatieven bestaan, onder meer met betrekking tot het inzetten van een praktijkverpleegkundige, populatiemanagement en samenwerking met andere disciplines. Wie daar meer wil over weten, moet zich zeker inschrijven voor de Openpraktijkendag van Domus Medica op 1 juni.

“Laten we op deze Wereld Huisartsen Dag ons prachtige beroep vieren en nadenken over de uitdagingen die ons te wachten staan”, sloot de voorzitter hoopvol en met trots af.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.