Vraag en aanbod van huisartsengeneeskunde duidelijker in kaart

Er zijn 46 indicatoren vastgelegd om de toegankelijkheid van huisartsen in de toekomst beter in kaart te brengen. De lijst indicatoren is een gevolg van een proefproject en samenwerking tussen Domus Medica, UGent en Vivel, het Vlaams instituut voor de eerste lijn, waarbij de toegankelijkheid van huisartsengeneeskunde grondig werd bestudeerd. Bedoeling is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

De laatste jaren komen er steeds vaker signalen dat mensen moeilijk een huisarts kunnen vinden wegens patiëntenstops. Om de toegankelijkheid van huisartsengeneeskunde in een regio in kaart te kunnen brengen, is inzicht vereist in het beschikbare zorgaanbod en de specifieke zorgnood in die regio. Na een eerste proefproject waren 57 indicatoren geïdentificeerd, in een tweede proefproject werden 46 van de 57 opgevist als bepalend om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen.

"Het is belangrijk dat iedereen in Vlaanderen toegang heeft tot goede gezondheidszorg, en de huisarts is daarbij van essentieel belang. Wanneer mensen geen huisarts vinden, houdt dit risico's in voor hun gezondheid", zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. "Met dit project willen we de aard en de omvang van de problematiek in kaart brengen, zodat we de situatie kunnen opvolgen en met beleid gerichte acties kunnen ondernemen. Tegelijk nemen we nu al tal van initiatieven die samenwerking stimuleren tussen de huisartsen en andere zorgverleners. Op die manier neem je een aantal taken uit handen van de huisarts zodat er meer tijd is voor de zorg voor patiënten."

Drie kringen bevraagd

Tijdens het proefproject werden drie huisartsenkringen bevraagd waardoor het te vroeg is om algemene conclusies te trekken. Het ging om de Verenigde Meetjeslandse Huisartsenkring, Huisartsenkring Zuid WestVlaanderen en Huisartsenkring Prometheus.

Toch kwamen enkele interessante inzichten naar voren. In 40,5 procent van de praktijken kon een nieuwe patiënt zich aanmelden zonder beperking. In de andere gevallen was er wel sprake van een patiëntenstop, maar die was maar bij een minderheid absoluut. Daarnaast bleek dat artsen die in een sterk netwerk werken (bv. een groepspraktijk), beter scoren op het vlak continuïteit van zorg wanneer de betrokken arts arbeidsongeschikt wordt (bij vakantie, zwangerschap of ziekte).

"De huisartsenkringen vormen een belangrijke schakel tussen de overheid en de huisartsen. Hun lokale kennis is essentieel voor een correcte interpretatie van toegankelijkheid in hun regio en hun inspanning om de responsgraad zo hoog mogelijk te krijgen is doorslaggevend om het huisartsentekort eindelijk in kaart te brengen", zegt Dr. Jeroen van den Brandt (foto) voorzitter van Domus Medica. "Vanuit Domus Medica zullen we vervolgens mee acties opzetten om de huisartsen in de toekomst nog beter te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. Het is belangrijk dat de huisartsen zich met veel goesting kunnen focussen op hun kerntaken en opnieuw de ruimte krijgen om gepersonaliseerde zorg te bieden aan elke burger van dit land."

Eerder lichtte MediSfeer al een tipje van de sluier van dit rapport voor wat het aandeel betreft van de kring Prometheus in Genk.

> Huisartsentekort: eerste stenen vallen om

(foto: JDB)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.