"Transversale zorgprojecten bekijken wij op breder niveau" (AADM)

Het Kartel spuide stevig wat kritiek op AADM dat bij het item transversale zorg in het Verzekeringscomité van het Riziv blijkbaar kritiekloos slikte wat de beleidscel in laatste instantie veranderde. "We willen dat het geld goed besteed wordt, maatschappelijk verantwoord, en dat de zorgverlener zich daar goed bij voelt", verdedigt Maaike Van Overloop zich.

Maaike Van Overloop: "Het Verzekeringscomité is natuurlijk een plek waar je alle zorgverleners bij elkaar brengt, en het bewuste punt - transversale zorg - was een variapunt. We willen er op een verantwoorde manier omgaan met het budget, want de tijd van de vette jaren op het vlak van gezondheidszorg is voorbij. We willen vanuit AADM goed nadenken hoe we die middelen appropriate care en transversale zorg via een quintuple aim kunnen inzetten. Voor een aantal groepen kan dat als een besparing aanvoelen, maar voor andere als een verschuiving. We willen dat het geld goed besteed wordt, maatschappelijk verantwoord, en dat de zorgverlener zich daar goed bij voelt. Precies daarom stonden we achter de begroting, omdat we zelf constructief willen meewerken aan een oefening die de gezondheidszorg als geheel verbetert. Belangrijk is dat die zorgverlener goesting bijft hebben in zijn of haar job."

Kartel zegt dat het merkwaardig is dat bij respiratoire revalidatie niet-representatieve artsenverenigingen (ziekenhuiskoepels) de artsen zouden afvaardigen.

Maaike: "Het hangt ervan af over welk project je het hebt. Voor zwangerschapsopvolging bijvoorbeeld ligt dat weer anders. Andere transversale projecten worden dan weer wel op zorgniveau afgevaardigd en niet op het niveau van de ziekenhuiskoepels. Het gaat overigens niet alleen om de ziekenhuiskoepels: op instellingsniveua bevinden zich ook de medische huizen. Voor ons is essentieel dat we kijken naar de hele flow. Niet alleen de rol van de arts is in die verhalen belangrijk."

In het Verzekeringscomité zitten toch al mensen die die andere niveaus vertegenwoordigen, het is toch niet jullie taak om ook die te gaan verdedigen? Moeten jullie niet in eerste instantie jullie eigen mensen verdedigen?

Maaike: "Ik denk dat we in het Verzekeringscomité een dubbele rol hebben. Het is de plaats waarin je samen verantwoording aflegt voor de besteding van de overheidsmiddelen. Je individuele portefeuille heb je al verdedigd in de medicomut (nationale commissie artsen-ziekenfondsen). In het Verzekeringscomité stap je binnen met als verhaal: "Wij samen, de zorgverstrekkers."

Het Kartel merkt ook op dat bij pulmonaire revalidatie u merkwaardig genoeg geen rekening wil houden met de tweede lijn, de specialisten, de ziekenhuizen, of alleszins niet openstaat voor overleg daarover. Strookt dat met het verhaal: "Wij samen"?

Maaike: "We hebben ons geweldig ingezet voor het transversale zorgpad kwetsbare zwangeren. Dat heeft zich bij uitstek over de lijnen heen uitgestrekt. Met als kernvraag: "Hoe leiden we die kwetsbare zwangeren die de tweede lijn niet vinden, naar een correcte zorg in de tweede lijn. Daar liepen we de omgekeerde weg."

En waarom dan niet bij pulmonaire revalidatie?

Maaike: "We hebben van in het begin ingezet op de eerste 1.000 dagen in het zorgpad kwetsbare zwangeren en de gezondheidsdoelen daarrond. Ook voor obesitas hebben we ons sterk ingezet. De eerste lijn in dit geval is breder. Er zijn niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de longdiensten en de kinesitherapeuten en andere disciplines. Zelf ben ik niet verantwoordelijk voor de pulmonale zorgpaden, geef ik toe. De verantwoordelijken daar zijn momenteel met vakantie. Voor het Kartel was dat project waarschijnlijk belangrijk om er het post-covidverhaal daarin neer te schrijven. Als we met AADM een stap zetten, kijken we wel altijd naar dezelfde einddoelen en naar grote populaties. Met de intentie om langetermijneffecten te zien. Met zingeving voor alle zorgverstrekkers, breder dan de artsen alleen. Als alleen de artsen tevreden zijn en de verpleegkundigen niet, dan loopt je ziekenhuis ook leeg. Het heeft ook geen zin om vanuit de specialisten alles op te leggen aan de huisartsen, want dan zal er geen huisartsgeneeskunde zijn die dat opvangt."

> Medische Verkiezingen: groot debat live op het Web!

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.