Supplementenverbod passeert Verzekeringscomité

Het Verzekeringscomié van het Riziv zette het licht op groen voor een supplementenverbod ambulante zorg aan patiënten die genieten van de verhoogde tegemoetkoming (VT). Het verbod zal geleidelijk in werking treden vanaf januari 2025.

Het principe van het supplementenverbod werd op initiatief van de overheid al in de wet opgenomen. Over de toepassingsmodaliteiten werd echter uitvoerig overlegd met de artsenvertegenwoordigers. De Koninklijke Besluiten tot uitvoering van de wet zijn nu goedgekeurd door het Verzekeringscomité. De gefaseerde invoering van het verbod is besproken met artsen als onderdeel van de tariefafspraken voor de periode 2024-2025. 

Het akkoord met de artsen voorziet ook in oplossingen voor specifieke problemen in verband met het verbod op ereloonsupplementen die door de artsen werden gesignaleerd. De Koninklijke Besluiten implementeren wat is overeengekomen, maar ze zijn opnieuw voor advies voorgelegd aan de relevante instanties en ter goedkeuring aan het Verzekeringscomité. De volgende stap is de goedkeuring van de definitieve besluiten door de Ministerraad.

In de toekomst mogen zorgverleners geen extra kosten meer aanrekenen in de ambulante sector aan mensen die sociaal en financieel kwetsbaar zijn, tenzij de patiënt een "speciale vereiste" formuleert. Het verbod wordt gefaseerd van kracht. De "ambulante sector" omvat alle diensten die worden verleend in privé (tand)artspraktijken, evenals prestaties aan patiënten in het ziekenhuis wanneer ze niet overnachten en niet als dagpatiënten worden opgenomen. Dus een echoscopie bij een gynaecoloog wanneer de patiënt een consult heeft in een privépraktijk buiten een ziekenhuis of in een ziekenhuis maar niet wordt opgenomen in het ziekenhuis of ambulant wordt behandeld, bijvoorbeeld, valt onder het verbod.

Concreet:

Vanaf 1 januari 2025, voor VT-patiënten die er automatisch recht op hebben  "Automatisch" betekent dat er geen apart inkomensonderzoek wordt uitgevoerd.  Naar schatting zullen deze mensen ongeveer de helft van alle ontvangers van de VT uitmaken.
Vanaf 1 januari 2026 zullen alle patiënten die recht hebben op de VT in aanmerking komen, ook patiënten van wie het gezinsinkomen een bepaald plafond niet mag overschrijden.

Reactie  van een tevreden minister Vandenbroucke: "Vorige week wees het Kenniscentrum nog op het belang van betaalbare zorg, als we sociaal-economische ongelijkheden in de zorg willen verminderen. Dat is ook onze inzet: iederéén moet de best mogelijke zorg krijgen en die ook kunnen betalen. Een verbod op ereloonsupplementen betekent ook dat patiënten weten waar ze aan toe zijn.”

Vandenbroucke wijst er ook op dat dit verbod een deel is van een reeks hervormingen en investeringen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat elke zorgverlener opnieuw gewaardeerd wordt, en wél krijgt wat hij of zij verdient, zonder de patiënt daarvoor op kosten te moeten jagen. Zo steeg het budget binnen de ziekteverzekering onder meer voor de tandartsen van 992 miljoen in 2019 tot 1,495 miljard euro in 2024.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Hisco Robijn

    05 februari 2024

    VDB blijft slagen binnenhalen: progressieve opbouw naar een compleet bediendestatuut als arts lijkt hier de weg te worden.
    Nadeel van zulks beleid: de motivatie van artsen, nu nog zelfstandigen, om kwaliteit te leveren en voldoende hard te werken, zal verdwijnen….RIP vrije beroepers