Orde der Artsen: heeft stemmen nog zin?

Stemmen bij verkiezingen voor de Orde is verplicht en zelfs wettelijk vastgelegd. Maar afgezien van deze wettelijke verplichting, heeft het nog steeds zin? "Meer dan ooit", antwoordt professor Christian Mélot, nationaal vicevoorzitter. De Orde vervult vele taken voor artsen in een snel veranderende maatschappij. Ze moet representatief zijn voor het medische beroep.  De deadline voor stemmen is 6 maart, 16u.

"Het is noodzakelijk om te zorgen voor een vernieuwing van het managementteam," legt professor Christian Mélot uit, die ook voorzitter was van de Orde van Brussel en Waals-Brabant. "De maatschappij verandert, net als de manier waarop we praktijk houden, de techniek, de kennis en het medisch denken", legt hij uit. "Daarom moeten we met een frisse blik kijken naar de huidige positie van artsen in de maatschappij. Het zijn degenen die de huidige geneeskunde vormen die dit frisse perspectief kunnen bieden. Een verandering in leiderschap is een voorwaarde voor de juiste ontwikkeling van de medische praktijk en de aanpassing ervan aan de behoeften van de samenleving. Zonder de stem van de leden, die de vertegenwoordigers moeten kiezen die volgens hen het dichtst bij hun zorgen staan, bestaat het risico dat de gekozen vertegenwoordigers niet langer de medische beroepsgroep als geheel vertegenwoordigen. Sterker nog, ze zouden wel eens steeds verder van de realiteit af kunnen komen te staan."

"Dat betekent niet dat we de maatschappelijke en professionele ontwikkelingen blindelings moeten volgen," benadrukt professor Mélot. De fundamentele principes van de beroepsethiek moeten behouden blijven en ten dienste worden gesteld van artsen en patiënten. Waakzaamheid in dit opzicht is een van de belangrijkste taken van de Orde. Het is dan ook haar plicht om ervoor te zorgen dat artsen patiënten behandelingen aanbieden die bewezen effectief zijn in het licht van de huidige wetenschappelijke kennis. "Helaas", betreurt hij, "worden veel min of meer empirische therapeutische benaderingen, zelfs die op basis van vooropgezette ideeën zonder bewijs, voorgesteld door 'goeroes' van allerlei slag. En soms laten artsen, die zich machteloos voelen in moeilijke situaties, zich verleiden door valse hoop en nemen ze hun toevlucht tot alternatieve methoden die niet zijn gevalideerd. Het is de taak van de Orde om hen te herinneren aan de ethische en professionele vereisten van het beroep".

Artsen zelf moeten worden verdedigd. Een zorgwekkend aspect van maatschappelijke veranderingen is de toename van geweld tegen mannen en vrouwen in de medische wereld. De Orde heeft een meldingsprocedure voor geweld opgezet. Ze is in gesprek met de overheid om de bescherming van artsen te verbeteren. Ze heeft "Arts in Nood" opgericht en ondersteunt deze organisatie, waarin elke provinciale raad vertegenwoordigd is. Deze hulp strekt zich zelfs uit tot hulp bij het beheer van medische dossiers tijdens een gerechtelijke reorganisatieprocedure. De wet heeft deze dienst belast met het opstellen van een lijst van copromotoren voor artsen in geval van faillissement. De verdediging van de Belgische artsen komt ook tot uiting in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Orde in internationale organen. Dat is niet onbelangrijk, aangezien steeds meer regels, zowel in de geneeskunde als in andere beroepssectoren, afkomstig zijn van een transnationaal wetgevend niveau. In andere omstandigheden kan de Orde ook tussenbeide komen in geschillen tussen collega's.

Er is dus veel werk aan de winkel en de kandidaten voor de verschillende functies stellen zich niet zomaar kandidaat.

Ze hebben hun begeleidende brief geschreven en hun CV gepubliceerd.  Als ze gekozen worden, verbinden ze zich ertoe regelmatig vergaderingen bij te wonen: één keer per week voor de leden van het Bureau, minstens één keer per maand voor degenen die in de Raad van Bestuur zullen zetelen en naar behoefte voor de plaatsvervangers. Het valt te betreuren dat sommige collega's, geconfronteerd met een dergelijke verplichting, er de voorkeur aan geven zich van stemming te onthouden of ongeldig te stemmen. Bij de laatste verkiezingen in 2021 werd 56% van de stemmen geldig uitgebracht. Stemmen gebeurt nu elektronisch.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    12 februari 2024

    Ze hebben een meldpunt, Arts in Nood , dineren met politiekers , maar wat gebeurt er concreet : juist niks , zoals bij de flikken : “trek Uw plan jongen , en presenteer zoals Jezus Uw andere wang !”!
    Waar wel ALTIJD ge- en ver- volg wordt aangegeven is de klacht van de dader , als hij zich gekwetst voelt en dan maar eens den dokteur zal” pakken “ via De Orde !
    Moet er nog zand zijn ?