Nomenclatuurgrillen in de huisartsenpraktijk

Dr. Paul Pevée, huisarts, maakte een kleine berekening van de tarieven voor consultaties en visites van huisartsen. Zijn bevindingen zijn even verbazingwekkend als verontrustend want hij komt uit op de devaluatie van enkelvoudige, dubbele en drievoudige bezoeken in vergelijking met raadplegingen. Sinds dat systeem in voege is, verliezen huisartsen kolossale bedragen. Volg de gids door de nomenclatuur.

Laten we beginnen met een kleine tabel die de verschillende prestaties oplijst, de bijbehorende letters en hun multiplicatiefactor, de waarde van de factor, het berekende bedrag en de uiteindelijk ontvangen honoraria.

Prestatie

Coëfficiëntieletter

Waarde

Bedrag (€)

Honoraria (€)

Verschil (€)

Consultatie geaccrediteerde arts in praktijk 

N 8

3,602445

28,81956

28,81956

 

Q 30 (accreditatie)

0,039397

1,18910

30,00

 

Enkelvoudig bezoek

 

N 5,6 (intellectuele prestatie)

4,140030

23,184168

 

 

D 4    (moeilijkheid)

2,434713

9,738852

 

 

E 1    (verplaatsing)

10,266485

10,266485

 

 

Totaal

 

50,005337

43,18

 

Dubbel bezoek

(per patiënt)

N 5,6

3,853718

21,580804

 

 

D 4

2,048277

8,193108

 

 

E 0,5

9,544544

4,772272

 

 

Totaal

 

 

34,55

-  8,63

Drievoudig bezoek

N 5,6

3,790868

21,272608

 

 

(per patiënt)

D 4

2,018284

8,073136

 

 

 

E 0,33

9,427662

3,111128

 

 

 

Totaal

 

 

32,45

-  10,73

Laten we als uitgangspunt de raadpleging in de praktijk nemen, waarvoor 30 euro wordt betaald. " Dat is al niet normaal", zegt Dr. Luc Herry (Bvas). "Er was inderdaad een afspraak in 2021 om uit te komen op 30 euro. Maar als we daar vandaag zitten, is dat alleen door indexatie. Het gaat helemaal niet om een verhoging. In werkelijkheid zouden we, met indexatie en herwaardering, eind 2024 op 34 of 34,5 euro moeten zitten. En dat in de veronderstelling dat de index niet snel blijft stijgen.

Rekening houdend met de huidige situatie vergelijkt Dr. Pevée de tarieven voor één patiënt, een tweede patiënt en een derde patiënt bij meerdere bezoeken. "Vreemd genoeg," zegt hij, "vinden we dat de vergoeding voor de intellectuele prestatie lager is voor een bezoek (€23,18) dan voor een consult (€30). Als gevolg hiervan bedraagt de vergoeding 43,18 euro terwijl het 50 euro zou moeten zijn. De vergoedingen voor de intellectuele prestatie dalen naarmate het aantal patiënten toeneemt: 21,58 euro voor de tweede patiënt, 21,58 euro voor de tweede en 21,27 euro voor de derde. Maar de vergoeding voor moeilijkheden is ook verlaagd. En de reiskosten zijn eveneens gezakt. Hoewel het normaal is dat de coëfficiënt 0,5 is als er twee patiënten zijn en 0,33 als er drie patiënten zijn, is het niet normaal dat de waarde van E op elk niveau wordt verlaagd.

Als gevolg van deze geleidelijke verlagingen in alle kenletters kost een dubbel bezoek momenteel 34,55 euro, terwijl dat 44,87 euro zou moeten zijn, en een drievoudig bezoek 43,51 euro in plaats van de huidige 32,45 euro. De conclusie van Dr. Pevée is bitter: "Niet alleen is de intellectuele prestatie bij een huisbezoek nadelig vergeleken met dezelfde intellectuele prestatie die in de spreekkamer wordt verricht, maar ze wordt nog meer afgewaardeerd naarmate het aantal behandelde patiënten toeneemt".

Dr. Pevée maakt nog een andere berekening, voor alle huisartsen in het land. "In 1994 of 1995, toen accreditatie werd ingevoerd, legden huisartsen in totaal 18 miljoen huisbezoeken af. In 2019 waren dat er 10 miljoen. In 30 jaar tijd zijn dat tientallen miljoenen euro's die huisartsen niet hebben gehad voor hun werk. Vandaag de dag is het aantal huisbezoeken weliswaar gedaald, maar het aantal consulten is gestegen. Dat is goed voor de kwaliteit van de geneeskunde, want het is beter om in een huisartsenpraktijk te werken, waar je alle apparatuur hebt die je nodig hebt en niet mee kunt nemen op verplaatsing. Maar deze toestand is erbarmelijk en we kunnen de dingen niet op hun beloop laten."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Eric VAN DER MEERSCHE

  19 november 2023

  DAN MAAR DECONVENTIONEREN, DOCH ONS TYPISCH HUISARTSENSYNDICAAT VOLGT GEDWEE ONZE GEZONDHEIDSLEIDER...

 • Marc DE MEULEMEESTER

  17 november 2023

  En haast en spoed vd huisarts wordt altijd beboet : God + de flikken zien alles , be1/2 in Brussel !
  Als je ‘s nachts bij een galcrisis of longoedeem geroepen bent moet je je laten betalen met cocaïne , zoals de zwartwerkers !
  Wuk ne zot staat er nu nog op voor een aalmoes !

 • Erik TACK

  17 november 2023

  Volledig akkoord. Naast huisbezoeken zijn de raadplegingen maar zeker ook de bezoeken 's nachts onderbetaald. Na aftrek van algemene kosten (25 pct), sociale zekerheid (25pct) en belastingen (50 pct) schiet er van de ongeveer 100 euro netto niet veel meer over (20 euro???) . Wie zou, behalve huisartsen voor die habbekrats nog uit zijn bed willen komen?
  Zou een slotenmaker daarvoor zijn nachtrust laten verstoren?

 • Miguel Derijcke

  17 november 2023

  Vertrek uit de basisconsultatie 101076
  Stel u de vraag waarom een huisbezoek van een geaccrediteerde huisarts met deze basis vertrekt
  Reken uit op een volume van 6 à 7000 prestaties jaarlijks waarvan 30% huisbezoeken EN
  Stel u de vraag waarom een huisbezoek niet vanaf de basis 101032 wordt berekend .
  Dan kom je tot de conclusie dat je sociaal statuut premie die je jaarlijks "krijgt" van de staat,. voor conventie ,uiteindelijk uit je eigen zak komen.
  Collega Carlo Vermeiren heeft gelijk om de syndicaten met de vinger te wijzen op hun pro-actieve nutteloosheid

 • Lutgard WAUTERS

  16 november 2023

  Ach ja. Wij zijn geen advocaten die per geschreven letter of per gesproken woord honoreren. Wij zijn onnozele staatsambtenaren die aanvaarden dat de staat zichzelf honoreert en de huisarts als veredelde slaaf laat rondhollen.

 • Willy DE SCHEPPER

  16 november 2023

  Er was een tijd van vele huisbezoeken die een soort melkronde waren zoals de melkboer met zijn kannen melk dagelijks de ronde deed.
  Het was de Dokter die het ritme en de tijdsduur bepaalde. Het is een karikatuur maar soms bepaalde de grootte van de Elixir d’ Anvers de duur van het routinebezoek. Patiënt aanvaarde wanneer en in welk ritme de arts zijn bezoeken plande. Zoals ooit een professor gynaecologie jaren geleden op de vraag naar de frequentie van het uitstrijkje antwoordde: dat hangt af van uw praktijk. Als je een beginnende praktijk hebt kan je dat 6-maandelijks doen, anders om het jaar of zelfs om de 2 jaar.
  Vandaag is inderdaad en gelukkig maar het aantal huisbezoeken gedaald. We gaan stilaan naar normale verhoudingen tussen het aantal bezoeken en consulten. En dat huisbezoeken nog nodig en nuttig worden geacht door het RIZIV getuigt het feit dat deze voor huisartsen nog terugbetaald worden.
  Een zeldzaam huisbezoek door de huisarts wegens speciale omstandigheden en op uitdrukkelijke vraag van de patiënt kan inderdaad als te weinig vergoed worden aangezien. En is eigenlijk een noodzaak waarvoor bij elke nieuwe patiënt tijd zou moeten worden gevonden want zeer relevant om de woon en kleefomstandigheden van deze patiënt te kennen en daar voortaan rekening mee te houden.
  Voor sommige artsen op de tweede lijn is er gelukkig ook nog terugbetaling voorzien als de vraag van en in overleg met de huisarts. Daar is niets fout aan.
  Zoals verwacht en eigenlijk bedoeld is het aantal consulten merkbaar gestegen ten nadele van het aantal bezoeken. Dit geldt niet voor de rust- en verzorgingstehuizen. Deze switch is goed voor de kwaliteit van de verzorging omdat het beter is om in een huisartsenpraktijk patiënt te onderzoeken. Waar je alle apparatuur hebt die je nodig hebt en die je niet mee kunt nemen op verplaatsing.
  Dat de intellectuele prestatie bij een meestal toch routinematig gepland huisbezoek (als die er nog zijn) hoger zou moeten vergoed worden dan de intellectuele prestatie die in de spreekkamer wordt verricht lijkt me niet bewezen.
  Prestaties in woonzorgcentra en analogen daarentegen waar het meestal om 3 of meervoudige huisbezoeken gaat, zijn daarentegen wel onderbetaald op dit moment wegens de multidisciplinaire en de uitgebreide administratieve omstandigheden. Hieraan wordt al jaren gewerkt tot nu toe zonder resultaat.

 • Carlo Vermeiren

  16 november 2023

  besluit de ''medische '' syndicaten functioneren SLECHT !! Dit zou bij de klassieke syndicaten ( ABBV, ACV......) nooit
  aanvaard worden.

 • Philippe NEUVILLE

  16 november 2023

  daarom doe ik geen huisbezoeken meer, alleen voor RVT's, rolstoelpatienten en nog uitzonderlijk voor moeilijk verplaatsbare patienten ( dan dan wel naar de kapper of de cardioloog kunnen gaan !) . Ook de kans op 62 euro boeten voor 32/ uur te rijden is hiermee gereduceeerd !