Nieuwe codes WZC-bezoeken: huisartsen ontevreden

Tal van Franstalige huisartsen, meer bepaald diegenen die vertegenwoordigd zijn door de Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO) zijn ontevreden over de nieuwe facturatiecodes voor rusthuis- en WZC-bezoeken, ondanks een opwaartse herziening van de tarieven. 

Volgens Dr. Paul De Munck, voorzitter van de GBO, “werken deze codes niet zoals het hoort” en stellen ze huisartsen voor een aantal praktische problemen. De GBO roept op tot onmiddellijk overleg tussen alle betrokkenen om deze problemen op te lossen.

De nieuwe facturatiecodes werden op 1 juni van kracht. “In principe is dat een goede zaak”, zegt Paul De Munck. "Het betekent een beter tarief voor huisartsen. Bij het Kartel pleiten we er al lang voor dat het deze kant op gaat. Met de nieuwe codes is dat inderdaad het geval, al is het nog niet voldoende. De GBO vraagt zich af waarom het rusthuis/WZC-bezoek van de door de huisarts ingeschakelde specialist (de geriater bijvoorbeeld) zoveel meer vergoed wordt dan dat van de huisarts zelf.

Een tweede voordeel van deze codes is dat ze de Riziv-controledienst in staat stellen om binnen de huisartsenpraktijk een beter onderscheid te maken tussen wat thuis gebeurt en wat in het WZC/rusthuis wordt uitgevoerd. “Tot nu toe zijn we het eens, met de nuances die ik net heb genoemd”, legt Paul De Munck uit. "Maar waar we het niet over eens zijn, is de praktische uitvoering."

De GBO heeft klachten ontvangen van huisartsen over problemen met coderen, lagere terugbetalingen dan verwacht en zelfs niet-terugbetaling - de problemen zijn er al. "Het is hetzelfde oude verhaal. Het is niet genoeg om artsen nieuwe maatregelen op te leggen in de context om informatie elektronisch te beheren."
Alle partners moeten zich aanpassen. Dr. De Munck vraagt zich af of de ziekenfondsen, het Riziv en de softwareproducenten wel voldoende voorafgaande tests hebben uitgevoerd.

“Het is niet mogelijk dat artsen geval per geval een organisatie gaan opbellen die weigert hen te vergoeden of die hen onterecht vergoedt, onder het voorwendsel van een coderingsfout, voor een prestatie die ze volgens de vereiste normen hebben gecodeerd”, protesteert de GBO-voorzitter. “En zelfs als een arts daartoe zou overgaan, bestaat de kans op eindeloze wachttijden aan de telefoon en moet de juiste contactpersoon worden gevonden."

De GBO (Kartel) zal daarom de betrokken ziekenfondsen oproepen om dit tariferingsprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Om tot een efficiënte oplossing te komen, is het absoluut noodzakelijk dat alle partners - huisartsen, ziekenfondsen, softwareproducenten en Riziv - hun inspanningen coördineren”, besluit hij.

> Verhoging honoraria bezoeken WCZ's sinds 1 juni

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.