Nefrologen: 15.000 nierpatiënten in de kou bij vaccinatiestrategie

De Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN) sluit zich wellicht aan bij het standpunt van hun Franstalige zustervereniging als haar poging achter de schermen niets oplevert om de vaccinatievolgorde te veranderen voor dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten.

De Franstalige nefrologen vragen vandaag in een open brief aan een aantal beleidsverantwoordelijken bij de vaccinatie-urgentie aandacht voor de dialyse- en niergetransplanteerde patiënten die blijkbaar wat uit het oog worden verloren. In januari ging het om niet minder dan 8.537 dialysepatiënten en 6.648 niertransplantatiepatiënten. Momenteel bestaat er geen enkele specifieke vaccinatieregeling voor hen.

Nochtans vormen ze een hoogrisico-categorie voor ernstige verwikkelingen na een SARS-CoV-2-infectie. Dat zou volgens een Amerikaanse studie niet minder dan 11 keer hoger liggen voor een dialysepatiënt en 14 keer hoger voor een niergetransplanteerde in vergelijking met mensen zonder comorbiditeit. En zelfs in vergelijking met cardiale insufficiëntie (x 3,8) of COPD (x 2,45) ligt het stukken hoger.

Sinds het begin  van de pandemie zouden ondanks de grote voorzorgsmaatregelen van de nefrologen en hun teams, 7,9% van de dialysepatiënten in Franstalig België besmet zijn door het virus bij de eerste golf, en dat met een mortaliteit van 18%, luidt het nog in de open brief.

Bovendien toont een Europese studie - met deelname van diverse Belgische centra - die de data van de eerste golf analyseerde een mortaliteit op 28 dagen post-infectie aan van 21,3% en 25% bij resp. dialyse- en niertransplantpatiënten.
Over de tweede golf zijn nog weinig gegevens beschikbaar. Toch wijst een retrospectieve monocentrische studie van de UCL erop dat niergetransplanteerden die voor COVID-19 werden gehospitaliseerd, tijdens die tweede golf in 44% van de gevallen naar intensieve moesten en een mortaliteitsratio hadden van 22%.

De secretaris van de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN), Wim Lemahieu (foto), signaleert dat de voorzitter, dokter Mileine Couttenye (UZA), nog pogingen onderneemt om via dokter Pierre Van Damme in haar ziekenhuis tot een oplossing te komen. "Een gemiddelde dialysepatiënt heeft ongeveer het risicoprofiel van een WZC-bewoner maar met dit verschil dat hij veel mobieler is omdat hij of zij drie keer per week naar het ziekenhuis moet. Dat maakt hem of haar ook heel wat vatbaarder voor een besmetting."

"Door de aard van hun behandeling (vooral bij hemodialyse patiënten) kunnen zij ongewild als motor van een outbreak functioneren (zowel in kliniek als ambulant), spijts alle voorzorgen."

Wat het louter organisatorische aspect betreft: een vaccinatie kan ook vlot uitgerold worden via het dialysecentrum, luidt het nog.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Jan DE MAESENEER

    11 januari 2021

    Mag ik de nierpatiënten melden dat hun bezorgdheden, zeker zijn meegenomen in de planning.
    Als alles verloopt zoals gepland, zullen de nierpatiënten boven de 65 jaar vanaf 1 maart 2021, en de nierpatiënten onder de 65 jaar vanaf 15 maart kunnen worden ingeënt. Het is belangrijk dat zij de huisarts die hun Globaal Medisch Dossier bijhoudt een signaal geven, indien ze per 1maart nog geen signaal hebben gekregen.

    Prof. Jan De Maeseneer, federale taskforce Vaccinatiestrategie