Nederlandse huisartsen over zorgakkoord: "Neen, tenzij..."

De huisartsen van de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging) hebben zich uitgesproken tegen het Integraal Zorgakkoord van minister Kuipers. Ze kunnen wel akkoord gaan als binnen afzienbare termijn aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Een lange bespreking maandagavond 12 september moest de beslissing brengen, maar volgens een interne peiling die uitlekte, stonden de sterren al ongunstig. Finaal luidde het besluit dat de huisartsenj het Integraal Zorgakkoord nu niet ondertekenen. Tenzij er binnen 3 maanden op belangrijke punten aan de randvoorwaarden wordt voldaan. 

Minister van Volksgezondheid Kuipers nodigde na de bekendmaking van het besluit opnieuw alle betrokken partijen uit voor verdere onderhandelingen. Voorlopig is er onvoldoende vertrouwen bij de basis, zoveel is duidelijk. Dat neemt niet weg dat er zeker positieve punten in het voorgestelde akkoord staan.

Maar de LHV vraagt helderheid over de avond-, nacht- en weekenddiensttarieven 2023 ten laatste op 1 oktober van dit jaar. Ze willen ook contractueel met alle zorgverzekeraars vastgelegd zien dat ze meer tijd kunnen besteden aan de patiënt. Dat contract moet er liggen binnen de drie maanden en de ommezwaai moet worden gefinancierd vanaf 2024.

In december neemt de landelijke ledenvergadering van de LHV een besluit over het feit dat al dan niet is voldaan aan de voorwaarden. Op basis daarvan wordt het IZA al dan niet  ondertekend.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.