"Meer middelen nodig voor wachtdiensten" (GBO/Kartel)

Over de wachtposten wordt momenteel wereldwijd nagedacht. Jean-Noël Godin, directeur van het GBO dat deel uitmaakt van het Kartel, is tevreden met de toegepaste index, "maar die is nog duidelijk onvoldoende in vergelijking met de werkelijke kosten van personeel en energie. Het is ook een probleem voor huisartsen die personeel in dienst hebben."

We moeten naar één enkel indexeringsmechanisme dat de inflatie zo dicht mogelijk volgt en in ieder geval de ontwikkeling van de salarissen van het personeel in loondienst. Jean-Noël Godin merkt op dat dit punt is opgenomen in de begroting 2023 die de Algemene Raad van het Riziv op 17 oktober jl. heeft goedgekeurd ("het Riziv zal uiterlijk eind maart 2023 een gedetailleerde analyse maken van de huidige indexeringsmechanismen en mogelijke alternatieven").

Hij kwam ook terug op de huidige situatie van de wachtposten: "Wat de functionele samenwerkingsverbanden betreft, is op verzoek van de GBO/Kartel een punt geagendeerd. Het gaat over drie elementen: de modaliteiten voor de verdeling van de 750.000 euro in het akkoord, bestemd voor de uitvoering van deze functionele samenwerkingsverbanden, moeten worden bestudeerd. "Bovendien hebben wij om uitstel gevraagd van de termijn van 31 maart in het laatste akkoord, een termijn waarbinnen alle wachtposten hun voorstel moeten indienen om functionele samenwerkingsverbanden aan te gaan. Voor GBO/Kartel is deze datum te snel omdat wij nog werken aan het toekomstige besluit over de financiering van de functionele samenwerkingsverbanden voor het steunplatform. Het is ondenkbaar dat wachtposten onderling beslissen om samen te gaan zonder de financiële gevolgen te kennen. Vandaar onze vraag tot uitstel tot 30 september.

Aanpassing van de startdata 

Een ander punt is voor hem belangrijk: "De functionele samenwerking mag niet starten voor 1 januari 2024, want in het huidige akkoord is de vroegste datum 1 juli 2023 en de laatste 1 januari 2024.... Dit uitstel van de datum is om drie redenen essentieel. Ten eerste omdat het financieringsbesluit nog steeds niet klaar is. Dat zal pas medio 2023 bekend zijn. Ten tweede kunnen wachtdiensten en functioneel samenwerkingsverband niet naast elkaar bestaan voor zover het Riziv het ene of het andere financiert. Ten slotte is in de begroting 2023 geen enkele euro uitgetrokken voor functionele samenwerkingsverbanden, hoewel dit tot extra kosten zal leiden. Met name voor de financiering van een medisch coördinator, die momenteel niet bestaat in de wachtposten, en de uniforme toepassing van de schalen van de IFIC en het paritair comité 330.01 voor werknemers in loondienst. Daarom zijn extra middelen nodig.

De voorzitter van de medicomut verzekerde zijn leden dat al deze begrotingskwesties tijdens de volgende medicomut op 12 december zullen worden besproken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.