Grote bezorgdheid beroepsvereniging radiologen

In een brief aan haar leden spreekt de radiologenvereniging BSR haar bezorgdheid uit omtrent de casus van zeven radiologen die door ZNA-Cadix op non-actief werden gezet. Over de concrete feiten en omstandigheden van deze casus spreekt de BSR zich niet uit, "maar berichten die ons via de media bereiken leiden voor ons wel tot grote bezorgdheid op diverse vlakken." Het gaat dan over de organisatie van medische audits

De brief aan de leden luidt als volgt:


"Geacht lid van onze beroepsvereniging,
Onze beroepsgroep is de laatste dagen meer dan ons lief is in de actualiteit ten gevolge van het op
non-actief zetten van 7 collega’s in ZNA-Cadix.
Als beroepsvereniging kunnen wij ons niet uitspreken over de concrete feiten en omstandigheden
van deze case, maar berichten die ons via de media bereiken leiden voor ons wel tot grote
bezorgdheid op diverse vlakken."

Medische audits

"Zo legt de Cadix-case volgens ons een belangrijk pijnpunt bloot op het vlak van de organisatie van
medische audits allerhande. Uit feedback van leden en onze persoonlijke vaststellingen blijkt dat de
wijze waarop auditcomités worden samengesteld en audits worden gevoerd, zeer divers is, waarbij
voor artsen onduidelijk is welke rechten ze hebben. Er blijkt dat elke auditor zijn rol op een geheel
eigen wijze invult, en dit bij gebrek aan een duidelijk wettelijk kader rond de modaliteiten die binnen
een medische audit moeten worden gerespecteerd."

Juridische onduidelijkheid sancties
"Een tweede pijnpunt is de juridische onduidelijkheid rond het recht van de ziekenhuisbeheerder of
van de hoofdarts om sancties dan wel ordemaatregelen te nemen. Ook hierover bestaat betwisting,
zowel op zich maar des te meer wanneer al maatregelen worden genomen voordat een audit
volledig wordt afgerond. Ook in dit verband worden de rechten van verdediging van de artsen
onvoldoende duidelijk omschreven in de wet."
"Als beroepsvereniging zullen wij er actief bij de bevoegde overheid op aandringen dat deze
elementen worden verduidelijkt, en dat sluitende procedures worden verankerd in de wet, waarbij
de rechten van verdediging van de artsen centraal staan. Wij nemen met vertrouwen aan dat andere
beroepsverenigingen en belangenverdedigers van artsen zich achter dit initiatief zullen scharen, nu
alle ziekenhuisartsen hier zonder onderscheid belang bij hebben."

Agenderen op medische raad
"Wij wijzen er ook op dat, zolang de wet niet wordt aangevuld, binnen de ziekenhuizen afspraken
kunnen worden gemaakt, die dan op het niveau van het ziekenhuis kunnen worden vastgelegd in bv.
de algemene regeling, of in een afzonderlijk tucht- en ordereglement. Conform vaste rechtspraak
moeten interne regelingen die de rechtspositie van de arts versterken ten opzichte van wat al in de
wet wordt bepaald, strikt worden gerespecteerd. Wij nodigen onze leden dan ook uit om binnen de
medische raad de rechtspositie van artsen in het kader van audits, en bij orde- of tuchtmaatregelen,
te laten agenderen, zodat hierover een debat tot stand kan worden gebracht."
"Wij streven als radiologen kwaliteitsvolle geneeskunde na, en kunnen best aanvaarden dat die
kwaliteit waar nodig ook wordt gecontroleerd, en een gebrek aan kwaliteit wordt gesanctioneerd.
Garanties dat dit gebeurt op een neutrale en objectieve wijze, met respect voor de rechten van de
artsen, zijn daarbij wel absoluut fundamenteel en zullen altijd onze focus blijven."

Met collegiale groeten,
Dr. Tom De Beule Voorzitter BSR
Dr. Piet Vanhoenacker Voorzitter wetenschappelijke raad BSR.
mr. Wim De Cloedt Advocaat gespecialiseerd in medisch recht.
Mede namens de board van de BSR

> Onderzoek naar geschorste radiologen ZNA Cadix kan nog weken duren

> "Schorsing radiologen is complete schande" (Rudi Van Driessche)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Leo HENDRICKX

  18 juni 2024

  Ik sluit mij 100% aan bij de verwoording van Prof Zachee .Tijdens mijn 40 jaar als chirurg in het ZNA Stuivenberg was er altijd overleg tussen clinicus en radioloog. Het was en is nog steeds een belangrijk statement uitgedragen door elke opleider in elke discipline dat men geen foto behandelt maar een patiënt! Een radiografie is voornamelijk een hulpmiddel bij het preciseren van een diagnose. Een clinicus moet in de eerste plaats in zijn domein geschoold zijn om radiografieën te interpreteren en in overleg met anderen tot een optimale diagnose komen.
  Het spijtigste van deze hele geschiedenis is dat de discussie in de media gevoerd wordt. Vanuit mijn ervaring als Medisch Directeur weet ik dat er vele oplossingen mogelijk zijn via dialoog en bijsturing in alle sereniteit . Wie er vooral belang bij heeft en welke motieven er allemaal spelen om dit nu op deze manier te doen blijft vraag roepend . Dat er grote schade aangericht wordt is wel duidelijk. Degene die hier zeker niets bij wint is de patiënt.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  17 juni 2024

  De beste stuur”lui” staan aan ( lager ) wal , aan den toog en aan de zieke bont !

 • Raphaël DEVOS

  17 juni 2024

  JP Sansen, Dat je cardiologen en radiologen op elkaar smijt is voor mij meer dan duidelijk dat ik naar dergelijke prietpraat niet wens te luisteren. Je weet heel vermoedelijk niet waar de klok hangt, en vermoedelijk ook nooit gehoord van een klepel. Stop ermee a.u.b. het gaat iedereen plezier doen.

 • Jo MARCELIS

  17 juni 2024

  Moeten de artsen eens geen zudit doen van het beheer ?
  J marcelid

 • Pierre ZACHEE

  17 juni 2024

  Ik heb meer dan 20 jaar in ZNA Stuivenberg met deze 7 radiologen samen gewerkt, en heb nooit problemen ondervonden bij het protocolleren van hun beelden. De verantwoordelijkheid over de interpretatie van technische onderzoekingen (radiologie & pathologie enz.) is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen aanvrager en uitvoerder. De aanvrager moet ook steeds naast het protocol de beelden bekijken, en is hem iets onduidelijk dan dringt zich een overleg tussen aanvrager en uitvoerder. Tijdens mijn loopbaan kwam ik meerdere keren per week naar de protocol zaal om samen met de radioloog de beelden te bekijken. Zelden heb ik daar andere aanvragers gezien. Dit is iets dat men aan studenten op de Universiteit moet aanleren. Dit wederzijds overleg is verrijkend voor beide partijen. Daarnaast dienen aanvragers duidelijker zijn in het aanleveren van klinische gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de radioloog.

 • Jp SANSEN

  17 juni 2024

  Met alle eerbied. De cardiologen die 'bestraft' zijn, hebben toch meer dan een 'fout' gemaakt, blijkt uit recente berichtgeving. De directie gaat daarin heel zeker lichtvoetig te werk. Dat de rzdiokogen, maar eerst in eigen boezem kijken.