Grondwettelijk Hof ziet geen graten in vaccinatie tegen Covid-19 door apothekers

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep verworpen van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten Bvas tegen de wet waardoor apothekers het Covid-19-vaccin kunnen voorschrijven en toedienen.

Volgens het Hof wordt het recht op bescherming van de gezondheid, gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet, niet in aanzienlijke mate verminderd. Het beklemtoont onder meer dat de apothekers enkel ertoe worden gemachtigd tegen Covid-19 te vaccineren, op voorwaarde dat zij met succes een specifieke opleiding hebben gevolgd. Bovendien gaan apothekers om met geneesmiddelen en vereisen hun opdrachten hiervoor een expertise.

Aangezien de apotheken over een ruimte moeten beschikken waarin een vertrouwelijk gesprek kan worden gevoerd met de patiënt, is de vertrouwelijkheid van de vaccinatie gewaarborgd, stelt het Grondwettelijk Hof nog.

Ten slotte zijn het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en het recht op eerbiediging van het privéleven evenmin geschonden, aldus nog het Hof.

Hierbij de volledige tekst van het arrest.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.