Dr. Paul De Munck: "Hoe kunnen we artsen-apothekerstaken intelligent verdelen?"

Het debat rond de nieuwe GGG-raadpleging goed gebruik van geneesmiddelen) in de apotheek voor COPD-patiënten en de vergoeding van 25,10 euro is dr. Paul De Munck van de GBO niet ontgaan. Hij suggereert een uitweg: "Richt een paritair comité op binnen het Riziv en/of de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid voor advies en overleg tussen apothekers en artsen." Het doel: de steriele dynamiek van "actie/reactie"-polemiek doorbreken.

"Ik zie dat elke eerstelijnsberoep zijn opdracht aan het herdefiniëren is. Huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, enz.... Het is belangrijk om na te denken over hoe we een aantal taken en verantwoordelijkheden in de toekomst beter kunnen verdelen, in een geest van goede verstandhouding op eerstelijnsniveau," legt GBO-voorzitter Dr. Paul De Munck uit.

Meer overleg 

Maar er bestaat momenteel geen structureel of officieel kader voor overleg, wat kan leiden tot woede of misverstanden: "Vandaag zijn er proefprojecten voor medisch-farmaceutisch overleg bij het RIZIV, lokale en regionale overleginitiatieven die soms erg geapprecieerd worden, en de vzw "Medisch-Farmaceutisch Overleg", waarin de artsensyndicaten (Bvas en Kartel), de organisaties die apothekers vertegenwoordigen, de wetenschappelijke verenigingen van apothekers en artsen zitting hebben... Ik herinner er ook aan dat deze vzw werd opgericht samen met Bvas, die het soms lijkt te vergeten. Helaas wordt dit overlegkader niet gesubsidieerd door de overheid? We voeren hier positieve en constructieve discussies...."

" Het is een idee dat moet worden onderzocht en besproken met mijn collega's of met onze apothekerscollega's, om binnen het RIZIV en/of de FOD Volksgezondheid een commissie op te richten voor advies en overleg tussen apothekers en artsen. Dat orgaan zou vergelijkbaar kunnen zijn met de Hoge Raad van huisartsen en specialisten. Het zou niet-bindende adviezen kunnen geven aan opeenvolgende ministers".

Voorrang voor dialoog

Verer zou het apothekers en artsen in staat stellen om hun mening te geven over een aantal onderwerpen. "Je kunt zo voorkomen dat de apothekers- en artsensector in silo's werken met een minister die meer of minder ontvankelijk is, afhankelijk van de vraag of we de steriele dynamiek van "actie/reactie" polemieken doorbreken.  "Ik wil dat we afstappen van dit top-down debat tussen zorgverleners. We moeten weg van een concurrentielogica en ons richten op complementariteit. Laten we de toekomst voorbereiden voor de jongere generaties. De prioriteit blijft het verbeteren van de zorgkwaliteit voor patiënten, en dat betekent een gezonde en effectieve samenwerking tussen artsen en apothekers."

Primaire rol van artsen behouden

Voor artsen zit er natuurlijk een addertje onder het gras: "Als een apotheker bijvoorbeeld advies geeft aan een patiënt zonder goed overleg met de arts (of zelfs afwijkt van het advies van de arts), dan is dat een probleem. We hebben dus een systeem nodig, een platform voor dialoog tussen artsen en apothekers. 

Dr. De Munck doet het artsentekort ook af als een excuus dat wordt gebruikt door degenen die momenteel hun deuren openen voor apothekers: "Het is een slechte remedie voor een echt probleem. We zouden functiebeschrijvingen moeten maken voor de eerste lijn, die de zorgverleners zouden dwingen om samen te werken."

Op het terrein zijn sommige artsen terecht boos en ze vinden dat de artsensyndicaten hen niet genoeg steunen: "Ik ben me daarvan bewust, maar zij kennen niet altijd de ins en outs van bepaalde beslissingen. Wat de kosten van een COPD GGZ-sessie in een apotheek betreft, is het niet aan ons om te zeggen dat het te veel of te weinig is, maar om ervoor te zorgen dat onze eigen lange en/of complexe consultaties beter betaald worden... "

Tot slot, "moeten artsen toegang hebben tot informatie over wat apothekers met patiënten doen. Dat is niet altijd het geval voor bijvoorbeeld vaccinaties of medicatiereviews. Het is in het belang van de patiënt dat informatie beter wordt gedeeld tussen artsen en apothekers. Uiteraard altijd in overleg met de patiënt."

> Dr. Luc Herry: "Vandenbroucke is huisartsenpraktijken aan het vernietigen."

> Nieuw GGG-project: apothekers ondersteunen COPD-patiënten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Lutgard WAUTERS

    15 april 2024

    "Wat de kosten van een COPD GGZ-sessie in een apotheek betreft, is het niet aan ons om te zeggen dat het te veel of te weinig is, maar om ervoor te zorgen dat onze eigen lange en/of complexe consultaties beter betaald worden... "

    Laat ons inderdaad dit eens herevalueren. Het kan mij niet schelen dat de apotheker het gebruik van medicatie demonstreert, evalueert....ik doe dat ook, maar van oudsher zet ik op het voorschrift : "Geef een demo over het gebruik van dit toestel." Moet een apotheker daarvoor vergoed worden, is de winst op het afleveren van het medicijn al niet voldoende? Sorry, ik heb geen inzage in de verdiensten van apothekers. Ik heb ook geen tijd om mij daarmee te bemoeien. Maar wat ik wel zie is dat een apotheek , vandaag de dag een opgepepte parfumerie is....al verkopen ze ook veel lotio's, zalfjes'...zonder parfum.