De vierde golf komt eraan en de uitgestelde zorg loopt vast: ziekteverzuim personeel 15% (VBS)

De vierde golf is een feit. Niet-essentiële zorg wordt opnieuw uitgesteld. De ziekenhuizen schakelen over naar fase 1B. Vijftig procent van de bedden op intensieve zorg is voorbehouden voor Covid-19, en de komende dagen zullen er weer extra Covid-afdelingen worden geopend. Het VBS licht de huidige situatie toe.

De situatie in de ziekenhuizen is gewijzigd ten opzichte van de vorige golven. Het ziekteverzuim onder het personeel bedraagt 15%.

De gelatenheid en moedeloosheid van de zorgverleners nemen toe. Er is een groeiend verzet tegen de niet-gevaccineerden, die ten onrechte alle verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld voor deze nieuwe golf, luidt het. Vaccinatie kan echter wel een ramp voor de gezondheidszorg voorkomen, of op zijn minst de gevolgen van Covid-19 verzachten en zou verplicht moeten zijn voor alle werknemers in de zorgsector, tot het personeel van de logistieke diensten toe.

De ziekenhuisdirecties moeten niet-essentiële zorg uitstellen. De prioriteitenlijsten die door de Hoge Raad in samenwerking met het VBS werden opgesteld, kunnen als leidraad worden gebruikt om de klinische prioriteiten binnen de ziekenhuizen te bepalen.

Dagziekenhuizen, medisch directeurs

Tegelijkertijd moet de zorgcontinuïteit voor niet-Covid-patiënten zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Zo is de beslissing om het dagziekenhuis te sluiten vaak onterecht. Het is immers juist deze ambulante zorg die de fakkel kan overnemen om bepaalde zorg te blijven verlenen en een snellere hervatting van de zorg te garanderen als de golf voorbij is.

De normale werking van de ziekenhuizen zal de komende dagen opnieuw sterk worden verstoord.  De hoofdartsen of medisch directeurs moeten een ziekenhuis leiden dat een deel van zijn zware technische apparatuur en (hyper)gekwalificeerd personeel kwijt is. Dat is een zware en moeilijke taak. Het gezag en de verantwoordelijkheid van de medisch directeurs dienen te worden gerespecteerd. Het VBS wijst op de belangrijke rol van het multidisciplinair overleg, zoals in de crisiscellen en operatiekamercomités.

Zorgkwaliteit, ASO's

De vertraging in de zorg doet ook afbreuk aan de kwaliteit van de zorg. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel verhindert de activiteit. Daarom zullen opnieuw artsen-specialisten in opleiding en studenten verpleegkunde worden ingeschakeld, ten koste van de kwaliteit van hun opleiding. Door hun toewijding dreigen zorgverleners die de overuren opstapelen en geen vakantie opnemen, uitgeput te raken. Wij vragen flexibiliteit in de organisatie van de zorg.

Exitstrategie

In het belang van de zorg worden alle ziekenhuizen aan gemoedigd om een exitstrategie voor deze crisis op te stellen.

Het VBS dankt alle zorgverleners, huisartsen en specialisten, artsen in opleiding en verpleegkundigen voor hun aanpak van deze vierde golf.

Het vraagt de ziekenhuizen en volksgezondheidsinstanties om de middelen – ook financiële – ter beschikking te stellen om de zorg te kunnen waarborgen. Het VBS vraagt om de zorgschema’s en de organisatie van het werk zo veel mogelijk te versoepelen. Het dringt er ook op aan dat de ziekenhuizen in staat worden gesteld een verantwoorde en gerechtvaardigde creativiteit aan de dag te leggen, bijvoorbeeld door de administratieve lasten te verminderen. Het vraagt ook de zorgverleners dat ze zich inventief tonen om de normale zorg te bevorderen.

Het VBS steunt de uitbouw van de extramurale sector, die in crisisperiodes van essentieel belang is om de toegang tot de zorg te optimaliseren. De specialistische extramurale geneeskunde helpt de druk op de ziekenhuizen te verlichten. De psychologische drempel die patiënten tegenhoudt om naar het ziekenhuis te gaan, wordt zo weggenomen.

De organisatie vraagt dat bepaalde welomschreven zorg tijdelijk en behoorlijk gemotiveerd kan worden gedelegeerd aan andere zorgstrekkers die de vereiste competentie voor dit soort zorg bezitten, met de nodige waarborgen voor kwaliteit en aansprakelijkheid.

Het VBS roept de bevolking op haar verantwoordelijkheid te nemen, burgerzin aan de dag te leggen, zorgverleners te respecteren en kwaliteitszorg mogelijk te maken. Tot slot roept het VBS de ministers en de volksgezondheidsautoriteiten op om beslissingen te nemen in overeenstemming met de experten en ten bate van de volksgezondheid.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.