Bvas trekt samen met radiologen naar het Grondwettelijk Hof

Bvas en de Belgian Society of Radiology (BSR) trekken samen naar het Grondwettelijk Hof tegen het verbod op ereloonsupplementen bij het gebruik van zware medische beeldvorming voor niet-gehospitaliseerde patiënten. De wet van minister Vandenbroucke die dit verbod invoert, treedt vandaag in werking.

Beide organisaties duiden hun stap naar het Grondwettelijk Hof als volgt.

De ‘wet houdende diverse bepalingen in de gezondheid’ die op 24 november in het Staatsblad verscheen, is vanaf vandaag, 4 december 2023 van kracht. De wet verbiedt niet-geconventioneerde radiologen om supplementen aan te rekenen voor CT- en MRI-scans bij patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Supplementen zullen in de toekomst alleen nog aangerekend kunnen worden als de scan wordt uitgevoerd tussen 18u ’s avonds en 8 u ‘s ochtends, tijdens het weekend of op feestdagen, en wanneer dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Supplementen aanrekenen kan in geen geval als er sprake is van een dringende medische oorzaak.

Verzoekschrift tot schorsing en vernietiging wegens schending conventie

Bvas en de BSR stappen naar het Grondwettelijk Hof met een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van deze ‘supplementenwet’. Minister Vandenbroucke schendt met zijn wettelijk verbod eenzijdig de conventie die artsen en ziekenfondsen hebben gesloten. Daarmee zet hij het conventiesysteem zelf op losse schroeven. Wat voor zin heeft het nog om tariefafspraken te maken als de minister met een wettelijk initiatief die afspraken onderuit haalt?

Vandenbroucke blijft volhouden dat hij met zijn wet alleen maar het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen uitvoert. Maar in het punt waarop hij zich beroept, staat alleen “dat in sommige ziekenhuizen bepaalde radiologische onderzoeken niet meer tegen conventietarieven worden aangeboden”. Zowel Bvas als BSR hebben voorstellen op tafel gelegd om dit op te lossen. Het heeft de minister niet belet om door te zetten met een zeer verregaande wet die alle radiologen verbiedt om op weekdagen overdag ereloonsupplementen aan te rekenen. Dat de minister het akkoord inroept om zo’n wet te rechtvaardigen is bij de haren getrokken.
 
Langere wachttijden

Beide artsenorganisaties hebben de minister herhaaldelijk gewaarschuwd dat het onmogelijk is de wet uit te voeren zonder patiënten te benadelen. De wet dwingt artsen en ziekenhuizen immers tot een asymmetrische verschuiving van onderzoeken, met langere wachttijden tot gevolg. De alternatieve maatregelen die Bvas en de BVR in het belang van de patiënten aanreikten, werden keer op keer genegeerd.

Ereloonsupplementen zijn bovendien noodzakelijk om onderbetaalde prestaties zoals interventionele radiologie, CT-coronarografie of complexe functionele en cardiale MR-beeldvorming uit te voeren. En ook de vele ziekenhuizen die blijkens het recente MAHA-rapport in de rode cijfers zitten, zijn op de extra inkomsten van supplementen aangewezen om financieel het hoofd boven water te houden.

De ziekenhuizen nu opnieuw een deel van hun financiering ontnemen terwijl de onderhandelingen over een hervorming van de nomenclatuur en de ziekenhuisfinanciering nog volop aan de gang zijn, is een kaakslag voor zowel artsen als ziekenhuizen, besluiten dr. Johan Blanckaert, voorzitter Bvas, en dr. Tom De Beule, voorzitter BSR.

> Enkel nog bij uitzondering supplementen
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Bart Lelie

    04 december 2023

    Ik hoop dat ze het eenvoudig en principieel houden. Als arts zijn we een vrij beroep en veelal zelfstandige. De overheid wenst haar burgers een hoge rekening te besparen door terug te storten en een conventie met de artsen. De conventie is de basis van alles. Is deze goed, dan zijn artsen geconventioneerd. Is deze slecht, dan hebben de artsen de mogelijkheid om te deconventioneren.
    Minister VDB drukt zijn willetje door met allerlei wetgeving en gegenereerde rapportjes van het oh zo onafhankelijke en wetenschappelijke KCE. Heel gevaarlijk mannetje. We moeten wakker blijven mbt de basisprincipes. Zeker nu de kosten en effectieve erelonen in kaart gebracht worden.

    Verder pleit ik toch wel voor een eenvoudig en potentieel prettig vangnet, met name een loondienst voor alle artsen zoals in Nederland. Een perfect uitgewerkt sociaal statuut en verloning die voor alle disciplines hetzelfde is en met een mooi pensioen nadien. Heel eenvoudige administratie ook. Dit opvangnet zorgt natuurlijk wel voor een 40u week en dus geen consultaties na 17u in de meeste gevallen. En ook wachtlijsten. Maar dat kan zoals in Nederland een zeer bewuste keuze zijn. Een keuze waar minister VDB blijkbaar heen wil.