Britse huisartsen willen strengere sancties voor agressieve patiënten

Er moeten strengere straffen komen voor plegers van geweld tegen huisartsen en de criteria voor opname in programma's voor gewelddadige patiënten moeten worden versoepeld. Dat zijn de eisen die de Britse huisartsen stellen aan de overheid.

Over die punten werd vorige maand gestemd op de Annual Conference of Representatives of Local Medical Committees. De huisartsen roepen de Britse regeringen ook op om ervoor te zorgen dat de financiering voor programma's voor gewelddadige patiënten wordt verhoogd zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Brandstichting
Dr. Sally Tyrer, die het debat op de conferentie inleidde, zei dat huisartsenpraktijken niet hoeven te wachten tot er iemand sterft voordat er verontwaardiging ontstaat over de situatie en dat medewerkers niet naar hun werk hoeven te komen met angst voor wat er kan gebeuren.

Ze vertelde over een ernstig incident bij een huisartsenpraktijk in York vorig jaar, dat ertoe leidde dat een man werd aangeklaagd voor brandstichting met de bedoeling om het leven in gevaar te brengen, het dragen van een mes in het openbaar, onrechtmatig geweld en het veroorzaken van lichamelijk letsel.

Dr. Alan McCubbin betoogde dat het huidige rechtssysteem geen enkele zinvolle gerechtigheid biedt, waardoor een duidelijke boodschap aan patiënten wordt gegeven dat ze alles kunnen doen wat ze willen met huisartsen en praktijkmedewerkers zonder enige zinvolle consequentie. Hij vertelde de aanwezigen over een incident in 2018 waarbij zijn praktijkmanager werd aangevallen door een patiënt die later schuldig werd bevonden aan toebrenging van zwaar lichamelijk letsel, maar alleen een boete kreeg en werd doorverwezen naar het programma voor gewelddadige patiënten.

Uitgescholden en bespuugd
Huisarts Tamara Hibbert uit Newham zei dat het toenemende gewelddadige en bedreigende gedrag tegen praktijkmedewerkers echt schokkend is en dat medewerkers routinematig worden uitgescholden en bespuugd. Verder verwees ze naar online recensies, die ook schade kunnen aanrichten, omdat patiënten medewerkers kunnen belasteren en intimideren zonder gevolgen. We mogen misbruik niet als norm accepteren. Het is onze plicht als goede burgers om de grenzen van redelijk gedrag aan te geven", voegde ze eraan toe.

Huisarts Matt Best uit Devon nuanceerde het debat en zei dat de criteria voor de gewelddadige patiëntenprogramma’s al erg open zijn en dat een verdere versoepeling een negatieve invloed zou kunnen hebben op kwetsbare patiënten. “We zorgen allemaal voor kwetsbare patiënten met complexe gezondheidsbehoeften. Van deze patiënten wordt uiteraard ook verwacht dat ze zich fatsoenlijk gedragen. Het versoepelen van de regels voor gewelddadige patiënten kan er evenwel toe leiden dat deze patiënten ten onrechte worden doorverwezen, wat een verdere impact kan hebben op hun gezondheidszorg, waardoor de continuïteit wordt verbroken en ze grote afstanden moeten afleggen om een huisarts te zien en de toegang tot specialistische diensten wordt beperkt.”

Geweld en agressie door patiënten tegen huisartsen en medewerkers is de afgelopen jaren alarmerend toegenomen, zo blijkt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.