Aalsterse huisartsen lanceren petitie uit vrees voor implosie van het zorgsysteem

Een petitie van een groep huisartsen uit het Aalsterse roept op tot een groot debat over de werking van de gezondheidszorg. De ineenstorting van het systeem is immers nabij, stellen ze. Ze verzamelden al meer dan 1.600 handtekeningen en krijgen ook de steun van Bvas.

“Als artsen zijn wij diep bezorgd over de werking van onze gezondheidszorg. Wij vrezen een implosie van het hele gezondheidssysteem met grote gevolgen voor de hele bevolking”, schrijven de huisartsen in de petitie.

Burn-out
Ze wijzen op het te grote aantal patiënten, wat tot patiëntenstops en wachtlijsten leidt, en tot overbelasting van de spoed en andere ziekenhuisdiensten. Daar komt nog het enorme tekort aan verpleegkundigen bij.

Dat alles heeft twee belangrijke gevolgen, stellen de Aalsterse dokters. “De overbelasting zorgt voor een toenemend aantal burn-outs en zorgverstrekkers die uit het beroep stappen. Dit is zowel het geval bij huisartsen als in de ziekenhuizen. Ten tweede zien we het hele zorgsysteem opstroppen. Door het te grote aantal patiënten met niet urgente zorgen, dreigen we de mensen die het echt nodig hebben te weinig aandacht te kunnen geven.”

Hippocrates
Extra financiering vragen ze niet. Wel dringen ze aan op een dringend maatschappelijk en politiek debat over de gezondheidszorg, in overleg met de sector. “Als artsen hebben we allemaal de eed van Hippocrates gezworen om elke patiënt die het nodig heeft, te helpen. Geen inspanning daartoe is voor ons te veel. Dat is de reden waarom wij voor de geneeskunde hebben gekozen. Wij zijn diep bezorgd dat we in de nabije toekomst die belofte niet meer zullen kunnen waarmaken. Wij willen er ons niet bij neerleggen dat onze gezondheidszorg, als een van de beste ter wereld, – net als ons onderwijssysteem – in de problemen komt. Daarom is het tijd om het debat nu te voeren en onze gezondheidszorg te redden voor het te laat is.”

Financiering
Artsensyndicaat Bvas steunt de petitie. “Hoewel Bvas het niet eens is met alles wat die artsen zeggen, wenst ze het initiatief te steunen, omdat het de verdienste heeft te wijzen op wat er misloopt en zo de politici wenst te sensibiliseren”, luidt het in een persbericht.

Voor Bvas is een andere reden voor de beroepsvlucht het Belgische belastingsysteem, dat artsen en andere gezondheidswerkers ontmoedigt om in België te blijven werken.

Het syndicaat is echter genuanceerder dan de Aalsterse collega’s, die geen extra financiering vragen. “Er is een grote nood aan ondersteunende maatregelen en die moeten gefinancierd worden. Gezien de ingezette switch naar ambulante zorg is meer financiën naar ambulante zorgstructuren in plaats van naar het ziekenhuis nodig. Met een vergrijzende en comorbide bevolking is het onvermijdelijk dat de zorgbehoeften zullen toenemen en dat ambulante budgetten naar boven moeten worden bijgesteld.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Guido Van Hoorde

    16 mei 2024

    Als je voor een consult minder moet betalen dan voor een half brood krijg je inderdaad een overbelasting door niet dringende zorg.