16,7 miljoen euro voor huisartsenpraktijken en medische centra

Zoals eerder aangekondigd heeft de ministerraad het voorstel van minister Vandenbroucke goedgekeurd om huisartsenpraktijken en medische centra financieel te ondersteunen om de kosten te dekken die gepaard gaan met de organisatie van de praktijk.

Deze financiële steun kan worden toegekend aan alle huisartsen (in solopraktijken of groepspraktijken, via en buiten de 'New Deal') en aan medische centra die geen vergelijkbare financiële overheidssteun krijgen voor hun opleidings-, werkings- of infrastructuurkosten. Hiervoor is een budget van 16,7 miljoen euro gereserveerd. 

Deze financiële steun kan twee vormen aannemen: 

Vergoeding voor praktijkbeheer: een jaarlijkse vergoeding voor de kosten van praktijkbeheer van een administratief medewerker, praktijkassistent of verpleegkundige. Deze vergoeding dekt de organisatie van coördinatievergaderingen, het personeelsbeheer en de ontwikkeling van zorgprotocollen. 

De vergoeding die beschikbaar is voor de arts of huisartsenpraktijk zal tussen €5.000 en €7.500 liggen, afhankelijk van het aantal aanvragen. De vergoeding kan voor het eerst worden aangevraagd en toegekend in 2024. Naar verwachting zullen 4.872 individuele praktijken en 605 groepspraktijken, dus in totaal 5.477 praktijken, in aanmerking komen voor deze bonus omdat ze nog geen personeel hebben aangenomen. 

Frank Vandenbroucke benadrukte het belang van deze maatregel: "We verminderen de financiële obstakels waarmee huisartsen geconfronteerd worden wanneer ze zich willen laten bijstaan door ondersteunend personeel. Door een betere organisatie van praktijken en administratieve en medische bijstand voor huisartsen te ondersteunen, stellen we hen in staat om patiënten meer zekerheid te bieden over de kwaliteit en toegankelijkheid van eerstelijnszorg. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.