Uitstoot broeikasgassen weer gestegen in 2021

De uitstoot van broeikasgassen is in België weer licht gestegen in 2021. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau. In 2020 waren de emissies onder impuls van de coronapandemie nog fors gezakt.

Vanaf 2015 tot en met 2019 bleef de uitstoot van broeikasgassen in België stabiel. De coronapandemie - toen er minder werd gereisd en de economie op een lager pitje draaide - leidde in 2020 tot een terugval met 10 procent.

Maar de relance had in 2021 al meteen weer een lichte toename tot gevolg. De uitstoot lag dat jaar 2 procent hoger dan in 2020.

Het gaat vooral om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), distikstofoxide (N2O) en methaan (CH4). De CO2-emissies (86 procent van het totaal) zijn vooral het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen, die van N2O (6 procent) zijn onder meer afkomstig van kunstmestgebruik en die van CH4 (5 procent) voornamelijk uit veeteelt, afvalverwerking en fossiele-energieverbruik.

Broeikasgassen absorberen warmtestraling en een hogere concentratie van die stoffen in de atmosfeer leidt tot een verhoging van de temperatuur. Het Planbureau publiceert jaarlijks een broeikasgasindex om de evolutie bij te houden.

Voorts blijkt uit de luchtemissierekeningen van het Planbureau onder meer dat de uitstoot van fijn stof in 2021 weer naar het niveau van 2019 is gestegen. Door het verminderde wegverkeer als gevolg van de coronacrisis was in 2020 ook de luchtvervuiling merkbaar gedaald.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.