Antwerpse actiegroepen lanceren verkiezingsmemorandum rond mobiliteit

De Bond Beter Leefmilieu en verschillende Antwerpse actiegroepen hebben vrijdagochtend een verkiezingsmemorandum gelanceerd over mobiliteit in de provincie Antwerpen. Ze vragen de toekomstige beleidsmakers om investeringen in trein- en traminfrastructuur, het invoeren van een slimme kilometerheffing voor gemotoriseerd verkeer, en een betere ruimtelijke ordening die ons minder afhankelijk maakt van de (eigen) wagen.

De actiegroepen stellen naar eigen zeggen vast dat de beloofde 'modal shift', naar minstens 50 procent van de verplaatsingen die duurzaam moeten gebeuren tegen 2030 in de vervoerregio Antwerpen, er niet dreigt te komen. "Wat zien we in de aanloop naar de verkiezingen van 2024? Een afname van openbaar vervoer, terwijl het autoverkeer blijft groeien tot meer dan 61 miljard Vlaamse voertuigkilometers per jaar", klinkt het in het memorandum.

Het memorandum vraagt een "inhaalbeweging" met onder meer "substantiële investeringen" in openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvoorzieningen. "Budgetneutraliteit mag geen excuus zijn om stil te staan", klinkt het. "Een modal shift is cruciaal voor de leefkwaliteit van de regio." De actiegroepen wijzen naar de impact van gemotoriseerd verkeer op het klimaat, maar ook op de volksgezondheid.

De Modal Shift Coalitie, zoals de verenigde actiegroepen die het memorandum opstelden zich noemen, vraagt om drie grote principes te hanteren bij toekomstig Vlaams, federaal en lokaal mobiliteitsbeleid. Naast een "volwaardig openbaar vervoer" zijn dat "alternatieven voor het gemotoriseerd verkeer" (ook voor vrachtverkeer en scheepvaart), en "nabijheid". Met dat laatste doelen de actiegroepen op een ruimtelijke ordening die werk maakt van verdichting, ontharding, het voorzien van alle belangrijke faciliteiten én openbaar vervoer dicht bij huis, en ruimte voor fietsers en voetgangers.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.