Aantal verblijfsplaatsen voor Brusselse daklozen meer dan verdubbeld sinds 2019

Vergeleken met het jaar 2019 kunnen vandaag meer dan twee keer zoveel Brusselse daklozen terecht in een (tijdelijke) verblijfsplaats in de stad. Dat blijkt uit cijfers van Brussels minister van Gezondheid en Welzijn Alain Maron. 1.470 Brusselse daklozen worden geherhuisvest en begeleid naar nieuwe huisvesting, daarnaast zijn er 5.045 verblijfsplaatsen beschikbaar. In 2019 ging het om 760 personen met huisvestingsbegeleiding en 2.300 verblijfsplaatsen voor mensen zonder woonst of slechte huisvesting.

In de Brusselse noodopvangcentra zijn 3.084 plaatsen, een stijging van 1.785 plaatsen ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn er ook 937 plaatsen in projecten voor tijdelijk gebruik van leegstaande panden, een stijging van 100 procent vergeleken met 2019 - toen leegstand in de stad nog niet ter beschikking van hulpverlening aan daklozen werd gesteld. Volgens cijfers van Bruss'help zijn er ook 1.024 plaatsen in opvangtehuizen, met 94 bijkomende plaatsen ten opzichte van 2019.

"De opvang en herhuisvesting van de meest kwetsbare doelgroepen is een prioriteit en daar zetten we de nodige middelen voor in. Iedereen moet een waardig leven kunnen leiden en zijn plaats vinden in onze maatschappij", zegt Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid en Welzijn.

Daarvoor werden de budgetten voor hulp aan daklozen omhooggetrokken. De totale budgetten zijn verdubbeld van 34,5 miljoen in 2019 tot 73 miljoen in 2024. "Die ongekende budgetten en de gezamenlijke inspanningen van de Brusselse regering en verenigingsactoren maken het mogelijk om individuen en gezinnen op een waardige manier op te vangen. Maar ook om te proberen zoveel mogelijk personen duurzaam te herhuisvesten", verduidelijkt Maron.

Er wordt speciale aandacht besteed aan personen die het meest kwetsbaar zijn, onder wie vrouwen, personen met medische problemen, lgbtqia+-jongeren en eenoudergezinnen. Sinds het begin van de legislatuur zijn er drie nieuwe opvangtehuizen geopend, evenals een dagopvangcentrum voor vrouwen en een dagopvangcentrum voor jongeren op de dool, aldus Maron.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.